Conversation Between nguyenntc89 and dark_devil_90

2 Visitor Messages

  1. OK. Nhưng dạo này vừa bận thi tốt nghiệp xong nên cái dự án Cold War c̣n chưa xong cơ. H́
  2. http://www.youtube.com/watch?v=FHIX1QB9-4Q
    bác ơi dịch phim này đi có HDTV rồi đó
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2