Conversation Between sillycorn and HorusTr4n

13 Visitor Messages

Page 1 of 2 12 LastLast
 1. tới đu rồi tn kia? -_-
  ko chịu ln fb g cả
 2. ln fb dịch frozen
 3. Ừ th nhường! m t sn 91 đấy nh
 4. chị phiemdu 1 năm rồi mới về lại forum dịch movie, chị ấy lại khng thch lm chung với người chưa quen, nn nhường chị ấy ci chuyến tu băng gi nha? đi nh d g cũng l con gi, qu lu mới quay lại
  v forum đi, mai mốt c phim g cậu thch mnh ni người ta nhường cho
 5. n, rảnh ko? hẹn mai ln fb ni chuyện n.
 6. Lập thread đi nh, để lm slide
 7. Kịp chứ xD
 8. lm vacancy kịp ko?
  xong poster rồi đ
 9. nam 100%, quăng tớ skype chị ra,chị ấy hay onl ci g
 10. @littleturtle cũng dịch Bạch Tiết đ Ngố, hai chị em lin hệ với nhao, nương tựa nhao m mần
  btw, ci mu đen vng nghịch mắt gh =.=
Showing Visitor Messages 1 to 10 of 13
Page 1 of 2 12 LastLast