Conversation Between letrung and danny1603

3 Visitor Messages

  1. Oh! Cảm ơn nha! Đang b cu đ m ko bt lm sao, để sửa lại
  2. Anh @letrung ơi ci poster hitman tagline l "your number is up" phải khng nhỉ?
    Nếu vậy th nghĩa của n l "đ tới số của bạn", "đ tới lượt của bạn" hay đại loại thế.
  3. cm ơn anh lm em ci poster ạ
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3