Conversation Between machiendl and firefly04

6 Visitor Messages

 1. Tháng 12 này em thi chuyển cấp....
  Bữa giờ ôn bài nên cũng bận túi bụi chị ơi...
  Nếu được chị xử nó luôn đi. Em phải qua đầu tháng 12 mới thi xong...
 2. Vụ sub Step up thế nào rồi nhỉ Sam? Có làm không?
 3. Bluray ra rồi đó chị
  Vậy có ǵ em lập Thread rồi chiến tà tà
 4. Được thôi, nhưng chưa có mhd th́ chị chưa down được đâu . Cho em chọn phần dịch đó, muốn kêu thêm ai dịch chung cũng được, dây thời gian cho chị vài ngày chờ bản mhd nhé
 5. Chị Đóm ơi
  Step Up All in ra rồi cơ mà anh Sony bận rồi...
  Em với chị đóm dịch nha
  1k3 Lines à
 6. Chị add skype em phát đi: sam_skull
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6