Conversation Between TranVietDuc and machiendl

3 Visitor Messages

  1. Lúc đầu cũng nghĩ là ko dc.. Nhưng thôi kệ Up luôn.. Ko dc th́ thôi.. Sao đâu
  2. Bạn mới vào tracker HDT hay sao mà không biết rule của họ thế:
    https://hd-torrents.org/details.php?...c6b830e0f1a390

    HDT đâu có cho up hàng mHD lên đâu. Nick bạn bị warn 50% rồi đấy nhỉ? Không cẩn thận, staff HDT chuẩn bị cho bay acc của bạn đấy
  3. acc Ḿnh chưa active. Nhưng Khi Save lại sẽ down được. Đấy là lư do v́ sao MediaFire lại làm như vậy.
    Nó làm vậy để lái luật. Chứ làm theo luật. Phim nào ra ngta Up lên cũng bắt buộc phải xóa hết. Ko ai down lấy ǵ nó sống nữa
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3