Conversation Between minhnguyenkhoi and trwng_tamphong

2 Visitor Messages

  1. ài không để ư, để edit lại ^^ thanks ad
  2. Hi
    H́nh như gịng chữ trên poster phải là:
    "Chuyến PHIÊU lưu..." mới đúng chứ ha!
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2