Conversation Between nhungong and meocondethuong95

2 Visitor Messages

  1. Cảm ơn bạn, chịu kh gh thăm nha, dạo ny rảnh mnh cũng mới quay lại thi
  2. Hi Nhungong lu qu khng c gh thăm nh PDV ,hm nay rnh rỗi gh qua ,chc NN cng tất cả ACE (PDV) c nhiều sức khỏe bnh an .
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2