Conversation Between hvt174 and trong_huy

3 Visitor Messages

  1. Vâng em sẽ sắp xếp thời gian để dịch. 1k6 line nên có thể sẽ hơi lâu . Anh cho em xin FB để tiện trao đổi được không ạ?
  2. OK bạn, phim này ḿnh nhận nhưng bận quá nên chưa có thời gian dịch. Bạn có thể dịch rồi ḿnh QC được không?
  3. Em chào anh. Em thấy anh có nhận dịch Me before you. Không biết em có thể hợp tác dịch với anh được không nhỉ?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3