Conversation Between nero13 and viet42

2 Visitor Messages

  1. cảm ơn bạn đă tin tưởng.
    trong thời gian tới ḿnh sẽ làm, bạn cố gắng chờ nhé
  2. Anh nero13 ơi anh có thể dịch lại The Bourne Supremacy ko a? Trên Phudeviet đă có nhưng 2 phần kia a làm sub tốt quá nên chỉ mong có nốt sub phim này cho đủ bộ. Xem sub a làm 2 phần kia xong xem sub khác chán quá, ko chuyên nghiệp tí nào cả.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2