Conversation Between mp3sony and spiderman880088

4 Visitor Messages

  1. cho mnh hỏi thăm, mnh down về 2 bản cng 1 phim, 1 bản l 23.976 fps (thời lượng 01:41:04) v 1 bản l 25.000 fps (thời lượng l 01: 36:42), mặc d 2 phim giống nhau nhưng tại sao n lại lệch thời gian lớn vậy? c phải chăng do bản 25 khung hnh n chạy nhanh nn thời lượng n t đi ko? so snh giữa 2 bản trn n cch nhau hơn 4 pht phim.
  2. mnh đ fix được sub bằng cch chỉnh frame từ 23.976 sang 24, cm ơn bạn đ hỗ trợ, chc sức khỏe
  3. n bị lệch thời gian t như vậy, v sub khớp từ đầu v cng về sau cng lệch, th khả năng 90% l khc framerate. Cc bản rip 01:57:29 c thể l 23.976 fps, cn bản của bạn di hơn một cht, c thể l 24 fps. Cch xử l: bạn dng Subtitle Edit, trong phần Synchronization c ci Change Framerate, bạn chọn frame nguồn l 23.976, frame đch l 24 rồi convert thử xem c khớp với bản phim của bạn chưa.
  4. cho mnh hỏi thăm, mnh c down bản BDrip Robocop 2014 (thời lượng 01:57:43) nhưng hầu hết cc bản đều c thời lượng 01:57:29, mnh đ thử sync tổng thể để n khớp từ dng sub đầu nhưng cng về sau n lại cng lệch nhiều hơn, vậy giữa phim v sub n bị vấn đề g nhỉ? cần bạn tư vấn gip, xin cm ơn
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4