Conversation Between Nomad and trwng_tamphong

4 Visitor Messages

 1. Hi
  Để c tiền mua c-rem th phải tham gia dịch phim g vại?
 2. Hi
  Hnh như topic "Nơi nhờ dịch phim" bị xa rồi hả nomad?
 3. Hi nomad
  C khi mnh phải c bảng "Hướng dẫn sử dụng trước khi dng Index" qu
  Cứ giải đp thắc mắc lẻ tẻ coi bộ mất th giờ qu.
 4. Hi nomad!
  Trang index của mnh c cho php mem "thường dn" tải phụ đề khng vậy, nomad?
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4