Conversation Between cdx2000 and MisterT.91

8 Visitor Messages

  1. Ok anh, em chờ tin, được, em dốc hết ḿnh cho vụ này luôn.
  2. Đang tiến hành đàm phán, sẽ có kết quả sớm thôi, cứ b́nh tĩnh đi, khả năng sắp tới c̣n nhiều thứ hay khác.
  3. Anh, vụ Let's Việt anh thấy sao?
  4. ok, vậy để anh up lên index
  5. Bản KILLERS bỏ cái đoạn previously, anh cứ sync bỏ đoạn đấy đi hoặc để nguyên English chỗ đấy, bản IMMERSE em không down, bản đấy có 720P nên người xem toàn down bản đấy nên em mới nhờ anh sync.
  6. Không ổn, có hơn 30 chục line đầu cần dịch, cho anh cái địa chỉ nào đó (Mail, FB....) để anh gửi lại dịch nốt nhé
  7. ok, lúc nào xong sẽ phi lên index luôn
  8. Bác ơi sync hộ em tập S07E10 True Blood sang Immerse với nhé.
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8