Conversation Between darkghost and Vinh_Nguyen

19 Visitor Messages

Page 1 of 2 12 LastLast
 1. Uh, host mới của VN đ em. Dạo ny thấy cũng nhiều người dng lắm.
 2. Ch Ma chế thm ci label Tn lửa gip anh nh. C mem n upload thấy thiếu nn n tự chế rồi n
 3. OK. Thanks Ma đm. Cũng ngờ ngờ m ko chắc cho lắm nn chưa thử
 4. khi move anh bỏ ci Yes ở chỗ Redirect đi ạ. Nếu khng sau 1 thng n sẽ tự bỏ link đ thi anh
 5. Ma đm anh hỏi t, sao anh move n qua bn kia rồi m bn ny vẫn cn dấu tch nhỉ?
 6. OK. Anh thấy rồi. Thanks Ma đm. Rule th vẫn theo rule cũ ko thay đổi
  Để c tg anh sẽ chuyển nốt
 7. Em tạo rồi ạ, v move 1 số thớt qua rồi. Pc Vinh vo tạo rule riếc v cn st thớt no pc move nốt nhớ ♥
 8. Haizz c mỗi mnh anh chứ ai nữa m bố tr? Do lượng phim bộ t hơn nn em để ci box hiện tại l Phim lẻ đi.
  Anh sẽ dần dần move hết Phim bộ sang box mới nh
 9. Vậy để tiến hnh thi ợ . Anh bố tr người để sắp xếp lại thớt nh
 10. Hợp l qu đi ấy chứ Ma đm. Anh cũng đang định đề xuất
Showing Visitor Messages 1 to 10 of 19
Page 1 of 2 12 LastLast