Conversation Between darkghost and Hieu Trung

4 Visitor Messages

  1. , welcome back.
  2. Mnh chọn avatar cho mnh rồi. V thấy n hiện ở bn dưới rồi nhưng sao vẫn ko thấy l sao? (khi viết bi hay g g khc)???
    qun, mi lc sau n mới hiện. hihi
    Mới tham gia nn chưa rnh
  3. Cho mừng Trung gia nhập PDV. Đ set cho bạn. Thanks.
  4. Mnh l postervn, mnh l postervn, bạn của anh letrung, bạn Hiếu giới thiệu vo forum ny.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4