Conversation Between angel_of_dead and ma_lanh333

2 Visitor Messages

  1. Rất lấy làm tiếc. Ḿnh ko c̣n công cụ để làm nên nghỉ encode lâu rồi bạn ơi.
  2. à, trong lúc chờ đợi tập mới, bác có encode bộ hunter x hunter ko, nếu có tôi rất lấy làm vinh hạnh và có động lục update tập mới đấy
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2