Conversation Between trwng_tamphong and beast204

2 Visitor Messages

  1. Xin chào! Bạn muốn t́m bản phụ đề Việt văn của phim "The Woman Knight of Mirror Lake" ha?
    H́nh như trên Subscene c̣n mà.
    https://subscene.com/subtitles/the-w...tnamese/522131
    Bản dịch cũ, giờ tui không biết nằm ở đâu, chưa t́m ra. Nếu t́m được sẽ tinh chỉnh và gửi cho bạn.
    Thân
  2. Anh ơi, anh c̣n giữ file phụ đề của The Woman Knight of Mirror Lake không ạ? Em rất muốn xem lại phim đó và t́m đủ mọi cách nhưng chỉ t́m được bản Raw của phim. Hy vọng một ngày không xa anh có thể đọc được TT
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2