PDA

View Full Version : Trao đổi cách dịchVNsT
09-25-2016, 06:22 PM
Gởi các Bạn,

Phim Mỹ đa số là dùng nhiều thành ngữ hay vài chữ liên quan đến Công Giáo. Tôi mở trang này cũng chỉ muốn học hỏi thêm (v́ tôi không phải Công Giáo) nhằm trao dồi thêm kiến thức để là sub, để tránh bị "tẩu hỏa nhập ma" :).

- Golden Calf = Có liên quan đến câu chuyện của Công Giáo về con Ḅ Vàng (?) Bạn nào là Công Giáo có thể giải thích về câu chuyện này được không? Ư nghĩa chính cũa câu chuyện là muốn dạy điều ǵ? Cám Ơn.

trong_huy
09-26-2016, 08:19 AM
Có ai có bản dịch chuẩn bài này không nhỉ
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer
Các bản dịch hiện có đọc rất mù mờ và khó hiểu :-?

Nomad
09-26-2016, 06:25 PM
Có ai có bản dịch chuẩn bài này không nhỉ
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer
Các bản dịch hiện có đọc rất mù mờ và khó hiểu :-?

Dựa theo mấy bài hát th́ anh thấy có thể dịch thế này:

Kính Cha ngự ở trên trời, nguyện danh Cha ngời sáng.
Nơi nơi xưng tụng Cha, ư Cha hiển hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con lương thực mỗi ngày,
tha nợ cho chúng con như chúng con tha kẻ mắc nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa vào cám dỗ, cứu chúng con khỏi mọi điều dữ.

Tham khảo: http://www.egrc.net/articles/Rock/Prayer/ThyKingdomCome.html

JokerS
09-26-2016, 11:01 PM
Có ai có bản dịch chuẩn bài này không nhỉ
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer
Các bản dịch hiện có đọc rất mù mờ và khó hiểu :-?
Đây là Kinh Lạy Cha bên đạo Công Giáo. Không biết anh nói mấy bản dịch mù mờ, khó hiểu là ở những nội dung khác liên quan hay là ở nội dung của lời kinh thôi. Nếu lời kinh thôi th́ như anh Nomad dịch sát rồi, c̣n chính xác từ ngữ hơn th́ bản này: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_L%E1%BA%A1y_Cha là ok.

Trang wiki Việt đó dịch y như bên đạo vẫn hay đoc đó ạ :D.

C̣n sự tích con Ḅ Vàng bạn chủ thớt đề cập th́ được nhắc đến trong sách Cựu Ước. Lúc đó Mose đang dẫn dân Ai Cập đi t́m đất hứa, khi ông lên núi gặp Chúa để lănh nhận 10 điều răn th́ dưới núi người dân mở tiệc, đúc tượng Ḅ Vàng để thờ (v́ họ coi đó là biểu tượng của Thiên Chúa), Thiên Chúa rất tức giận và nói sẽ trừng phạt dân chúng. Nhưng Mose xin Chúa tha thứ và chính ông đă đập vỡ tượng Ḅ Vàng, đây chính là tội đă vi phạm điều răn thứ 1 mà Chúa vừa ban xuống cho ông Mose ở trên núi: "Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự".

VNsT
09-26-2016, 11:22 PM
C̣n sự tích con Ḅ Vàng bạn chủ thớt đề cập th́ được nhắc đến trong sách Cựu Ước. Lúc đó Mose đang dẫn dân Ai Cập đi t́m đất hứa, khi ông lên núi gặp Chúa để lănh nhận 10 điều răn th́ dưới núi người dân mở tiệc, đúc tượng Ḅ Vàng để thờ (v́ họ coi đó là biểu tượng của Thiên Chúa), Thiên Chúa rất tức giận và nói sẽ trừng phạt dân chúng. Nhưng Mose xin Chúa tha thứ và chính ông đă đập vỡ tượng Ḅ Vàng, đây chính là tội đă vi phạm điều răn thứ 1 mà Chúa vừa ban xuống cho ông Mose ở trên núi: "Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự".

Cám ơn bạn.