PDA

View Full Version : Về vấn đề line lệch nhau khi làm sub.khanhvotam
05-13-2015, 04:30 PM
Chào cả nhà, cho ḿnh hỏi một chút.
Ḿnh muốn lấy text tiếng việt gắn vào timecode chuẩn tiếng A nhưng số line không khớp nhau ,ví dụ text việt 900 line mà timecode chỉ có 850 lines chẳng hạn.
Có cách nào khắc phụ t́nh trạng này không?
Xin cảm ơn.

2106
05-13-2015, 04:42 PM
Bạn có thể dùng SubPro để tạo ra những line c̣n thiếu. Chi tiết tham khảo Google.

khanhvotam
05-15-2015, 02:34 PM
Bạn có thể dùng SubPro để tạo ra những line c̣n thiếu. Chi tiết tham khảo Google.
Cảm ơn bạn.

trwng_tamphong
05-17-2015, 10:05 AM
Chào cả nhà, cho ḿnh hỏi một chút.
Ḿnh muốn lấy text tiếng việt gắn vào timecode chuẩn tiếng A nhưng số line không khớp nhau ,ví dụ text việt 900 line mà timecode chỉ có 850 lines chẳng hạn.
Có cách nào khắc phụ t́nh trạng này không?
Xin cảm ơn.

Hi :)
Trường hợp để biến một file.text thuần túy thành file.srt th́ ḿnh thường rị mọ làm thủ công (cần cù bù thông minh mà :)) )
Nguyên vật liệu, đồ nghề cần có:
* file.txt (notepad, Unicode - UTF-8)
* Tŕnh SubtileEdit
* Tŕnh SubPro
1_ Tạo timecode "thô" cho file.txt
Mở SubtitleEdit -> File -> Import plain text...
-> Đến cửa sổ Import plain text -> Open text file -> mở file.txt; phần Import options chỉ chọn (One line is one subtitle + Remove empty lines + Remove lines without letters)
-> OK -> về màn h́nh chính SubtitleEdit -> ta sẽ có một file.srt với toàn bộ timecode và duration dạng 00:00:00,000
Lưu lại với tên "file_tùy_hỉ.srt"
2_ Gắn timecode chuẩn cho file_tùy_hỉ.srt
Mở SubPro
-> Subtitle A -> Chọn file có timecode chuẩn "filechuẩn.srt"
-> Subtitle B -> chọn "file_tùy_hỉ.srt"
=> "file_tùy_hỉ.srt" sẽ có timecode chuẩn của "filechuẩn.srt"
(C̣n chuyện "filechuẩn.srt" và "file_tùy_hỉ.srt" có số line nhiều ít khác nhau, th́ bạn phải chịu khó t́m hiểu cách dùng SubPro để biết kỹ năng tách, ngắt, thêm, bớt line)
=> Save A để lưu các thay đổi của "filechuẩn.srt" (nếu có).
=> Save B để có "fileB.srt" với timecode và số lines của "filechuẩn.srt"


Hy vọng giúp bạn được phần nào
Thân
:D