PDA

View Full Version : SubPro 3.6 - Hướng dẫn phương pháp Sync đa đoạnPages : 1 [2]

Wizard
03-14-2018, 09:18 PM
Có ai dùng phần mềm nay sync sub th́ sub bị tự động in thường đầu câu và tự thêm dấu chấm như ḿnh không nhỉ? Lỗi hay tính năng đây? :th_65:

SubPro có 2 nút chức năng Correct A/B dùng để sửa 1 số lỗi cơ bản về dấu câu, viết hoa... có lẽ bạn vô t́nh bấm.

NaShi-Anime
12-08-2018, 11:39 AM
Thanks

NaShi-Anime
12-08-2018, 11:42 AM
Cho ḿnh hỏi subpro ko hỗ trợ chữ Hoa sao ạ?

cdx2000
12-09-2018, 10:19 PM
Cho ḿnh hỏi subpro ko hỗ trợ chữ Hoa sao ạ?

Thử sub Chinese BG code trên Subsence th́ hiện thị đầy đủ.

KenhCuaDaoLeMinh
05-27-2020, 10:42 AM
Xin lỗi các bác v́ đă đào lên nhưng nhờ bác chủ thớt xem lại lỗi này trên Windows 10, SubPro bật không lên, check Task Manager nó chỉ nháy tầm 3 giây xong mất ngay, mấy hôm trước đó vẫn dùng được, đă thử xóa đi cài lại vẫn không được. Không biết có bác nào từng bị lỗi này chưa?

https://i.imgur.com/9xW7f64.png

angel_of_dead
05-27-2020, 09:46 PM
Ḿnh vẫn mở lên b́nh thường

derions
06-07-2023, 01:24 PM
MetaMask Chrome Extension and Uniswap Wallet work in tandem to provide users with a seamless experience in the decentralized finance ecosystem. MetaMask acts as a gateway to the Ethereum blockchain, while Uniswap Wallet facilitates secure management of digital assets and decentralized trading on the Uniswap DEX.
MetaMask Chrome Extension (https://sites.google.com/metsmask.com/metamaskcromextension/home)
MetaMask Extension (https://sites.google.com/metsmask.com/metamaskcromextension/home)
Uniswap Wallet (https://sites.google.com/cryptlogs.com/uniswapwallet/home)
Uniswap Exchange (https://sites.google.com/cryptlogs.com/uniswapwallet/home)