PDA

View Full Version : Đi du lịch Westeros!!!Altair
04-13-2014, 04:18 PM
Bạn l fan cuồng của Game of Thrones? Bạn đến đng chỗ rồi đấy!!! Thế giới kỳ ảo Westeros v Essos trải di từ Bắc u đến Bắc Phi. By giờ th ngắm nhn v để dnh tiền nh =))


Winterfell
Doune Castle (Scotland)

http://ppcdn.500px.org/7932540/d27c32cb2a1146aa85e0040e038ae1a18c7847fc/4.jpg

Castle Ward (Bắc Ireland)

http://ppcdn.500px.org/56169540/f8bb886d35ec32ec40c30ce927f347a9a13ccdda/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=K86v-JNVZCw

Tollymore Forest (Bắc Ireland) - nơi nh Stark gặp lũ ch si con

http://ppcdn.500px.org/52315332/f9d0cefea7ea507c90df0d22d38902375cb18339/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=0-6Cpxg1jNE

Audleys Castle and Woods (Bắc Ireland)

http://ppcdn.500px.org/56589770/32d6671341ae8ed8b520979ba412cf0a0328ee90/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=TmbdhU0BU98


Kingsroad
The Dark Hedges (Ballymoney, Bắc Ireland)

http://ppcdn.500px.org/33036199/a00b3e6ad180b7269c8b7d7668779307e4fb8c74/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=gby5cd3hFVE

King's Landing
Dubrovnik (Croatia)

http://ppcdn.500px.org/30357699/c606a5306e106fca69d80c7e9b25c5e5611ec6a4/4.jpg

http://ageekoutside.com/wp-content/uploads/2013/01/2.png

http://ppcdn.500px.org/17625211/82557d75c81531d93fb4ef2d7a3ef1d6433b4625/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=EaXI_wnLW5s

Altair
04-13-2014, 04:18 PM
Iron Islands
Ballintoy Harbour (Bắc Ireland)

http://ppcdn.500px.org/58675166/f3642800e059f48d847cdcfc967cfd7a93afd16f/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=txhuPfjom6Y

The Eyrie in the Vale of Arryn
Meteora (Hy Lạp)

http://ppcdn.500px.org/54156494/2be9cfce0b1154a233bf5c585b6fba0f7975a0cf/4.jpg

http://ppcdn.500px.org/22692623/69c5b1681877b0b4b5e5e9b485ea8fdc240dbbc6/4.jpg

Cc nh lm phim đ dng kỹ xảo để tạo thm một pho đi nhằm tăng thm nt hng vĩ cho bối cảnh.

The Wall and Land Beyond The Wall
Svnafellsjkull Glacier

http://ppcdn.500px.org/27562947/25d3bd075d2c2c82ca965f1baaa649d6b8a8f80e/4.jpg

http://ppcdn.500px.org/60306700/b19484020c3039d8fe9dd3adebb66d701d3ad988/4.jpg

ingvellir National Park

http://ppcdn.500px.org/63146915/255a7d8d90851beeec5b4a68fb71fba72460a686/4.jpg

http://ppcdn.500px.org/55790956/964445adb068109c3ff297f38452245c276d5126/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=1XQ1eTpPL6c

Lake Mvatn

http://ppcdn.500px.org/51863156/d82c68253389238d48c6ac92becdf72bd910efd3/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=n8ixxcgT0nw

http://ppcdn.500px.org/61033800/74e013c42bb0da7e3188cac3ec5a5f2fce4af5d3/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=SG4yiI_rXm8

Đm cưới Dothraki tại lục địa Essos
Azure Window (Malta)

http://ppcdn.500px.org/32876535/b68883ce9124459a0629fc2e7c550ddfa89a69eb/4.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=8srxglG_rJQ

Altair
04-13-2014, 04:26 PM
Slaver's Bay
Essaouira (Morocco)

http://ppcdn.500px.org/59621730/9e8e6a6f567b32207b7912c3afdabdbb258d31cd/4.jpg (http://ppcdn.500px.org/59621730/9e8e6a6f567b32207b7912c3afdabdbb258d31cd/4.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=b4vojjBVh5M

Yunkai (Thnh phố Vng)
Ait Benhaddou (Morocco)

http://ppcdn.500px.org/22765429/d87a9b1764d5dd131e6822c6c5788454307932ce/4.jpg (http://ppcdn.500px.org/22765429/d87a9b1764d5dd131e6822c6c5788454307932ce/4.jpg)

http://ppcdn.500px.org/56126302/0944c8b8f7d37aa3de0b7573b10e48e0a4b40c06/4.jpg (http://ppcdn.500px.org/56126302/0944c8b8f7d37aa3de0b7573b10e48e0a4b40c06/4.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=pui8QSeXQQ4

Dragonstone (cảnh Melisandre đốt chy bảy vị thần)
Downhill Beach (Bắc Ireland)

http://ppcdn.500px.org/65887387/51daefc7429062070ec9b6367f4b85be69e84d17/4.jpg (http://ppcdn.500px.org/65887387/51daefc7429062070ec9b6367f4b85be69e84d17/4.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=NH3ldl9RhMw


Nguồn (http://iso.500px.com/game-of-thrones-filming-locations/) | Dịch v copy: Altair

Stannis
04-13-2014, 07:28 PM
Nhảm nh :meme_121:

machiendl
04-13-2014, 08:04 PM
QC. Vote ban đi :))