PDA

View Full Version : [NHỜ QC] Nhờ dịch sub của phim: Avatar.Featurette:Creating.the.World.of.Pandora.10 80P.H264.AAC2.0hanluongdp
03-30-2014, 10:37 PM
Ḿnh có thể nhờ dịch sub của phim: Avatar.Featurette:Creating.the.World.of.Pandora.10 80P.H264.AAC2.0 không he?
Nếu được th́ cảm ơn nhiều, c̣n không th́ ḿnh cũng cảm ơn!

cdx2000
03-30-2014, 11:16 PM
Ḿnh có thể nhờ dịch sub của phim: Avatar.Featurette:Creating.the.World.of.Pandora.10 80P.H264.AAC2.0 không he?
Nếu được th́ cảm ơn nhiều, c̣n không th́ ḿnh cũng cảm ơn!

Nhờ dịch phim th́ vào chỗ này nhé bạn: http://phudeviet.org/forum/showthread.php?1071-NOI-NHO-DICH-PHIM.html