PDA

View Full Version : [XONG] Final Destination 5 (Đch Đến Cuối Cng 5) (2011) (Bluray)HorusTr4n
03-25-2012, 07:38 PM
Final Destination 5 - Đch Đến Cuối Cng 5 (2011)

http://farm8.staticflickr.com/7011/6485217539_e751357139_z.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7005/6485216931_1461eef52f_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7141/6485217141_d40dbdfa5a_z.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7144/6485218175_b85be389b5_z.jpgimdb:6.3
(http://www.imdb.com/title/tt1622979/)


http://youtu.be/zLKR3GdIK80

thm một vi hnh ảnh:
http://farm8.staticflickr.com/7150/6485224703_f3d23f4efb_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7034/6485224289_911098b42a_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7175/6485224199_91672723c5_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7006/6485224823_583dca7191_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7157/6485222673_e3e38a8c5f_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7143/6485222369_b9c669368a_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7160/6485221027_7ef9b96745_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7168/6485222083_f7f355a871_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7154/6485219731_c81f023c4a_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7160/6485224463_f40f3ba8b3_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7004/6485222889_f1488297bc_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7147/6485220911_69411a9874_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7014/6485219473_d96f048499_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7032/6485220637_f8da4a1f31_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7171/6485220303_3fe07bac1f_z.jpg

sub:

http://subscene.com/vietnamese/Final-Destination-5/subtitle-516147.aspx

phim:

http://www.mediafire.com/?ydttvp54i3kks

http://farm8.staticflickr.com/7173/6485217817_39e0898656_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7004/6485219983_3d4d6af149_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7159/6485218383_c76e4c7f1e_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7145/6485217995_3e492b9d5c_z.jpg

forever_lover
06-30-2013, 12:52 AM
Do phim ny bạn dịch trước khi Index-PDV ra đời nn phụ đề vẫn chưa được upload ln Index. Nay mnh vo tm phụ đề trong Index mới biết. Hm no bạn up ln Index lun cho tiện việc tm kiếm. Mnh xin gp thế thi, cảm ơn. :)