PDA

View Full Version : VỀ VIỆC PHỤC HỒI CHỨC DANH.trwng_tamphong
05-19-2013, 01:20 AM
_ Căn cứ vào tinh thần thông báo ngày 19/02/2013.
(http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2591-THONG-BAO-CHINH-THUC-VE-VU-VIEC-DONG-CUA-FORUM.html)
_ Căn cứ vào tinh thần thái độ của các thành viên có liên quan trong thông báo trên trong thời gian qua.
_ Căn cứ vào kết quả hội ư của Ban Quản Trị (BQT) diễn đàn phudeviet.org

Nay tôi xin thay mặt BQT thông báo trên toàn diễn đàn quyết định sau:
Kể từ 0g ngày 19/5/2013 các thành viên có tên sau đây: Federale; HolyNighT; nomad; rogerfox; Venus Caster; sẽ được phục hồi các chức danh và hoạt động trong diễn đàn với tư cách là thành viên BQT như trước ngày 19/02/2013.

phudeviet.org, ngày 19/5/2013
Thay mặt BQT
trwng_tamphong

Trân trọng.