PDA

View Full Version : Nhạc Trong Phim (Clip, Mp3)letrung
12-11-2012, 11:06 AM
Mở hàng bằng TITANIC đây!http://www.youtube.com/watch?v=zmbw8OycJrE

darkghost
12-11-2012, 12:23 PM
http://www.youtube.com/watch?v=im7FxoIdQPw

Up Where We Belong :v

binhbt
12-11-2012, 08:10 PM
Sound track cực đỉnh trong một bộ phim quá hay. Thống khoái thống khoái!
http://www.imdb.com/title/tt0824758/?ref_=fn_al_tt_1

http://www.youtube.com/watch?v=myf6bIvjoSE

Kupu-Kupu
12-11-2012, 09:09 PM
He's The Pirate - Hans Zimmer & Klaus Badelt
Pirates of the Caribbean OST

http://www.youtube.com/watch?v=B9DGe0Ite3E

Incredible (Pirates of the Caribbean) - Jarrod Radnich


http://www.youtube.com/watch?v=NzGgX1DihPw

Cello Wars (Star Wars Parody) - ThePianoGuys


http://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o

ngbthang
12-11-2012, 10:06 PM
MATRIX :x


http://www.youtube.com/watch?v=pFS4zYWxzNA

letrung
12-12-2012, 08:57 AM
Bài When We Were Young trong phim The Three Musketeers (2011) : When We Were Young
http://www.youtube.com/watch?v=MlVw6eGpY5g

pikeman2
12-12-2012, 09:37 AM
Song of the Lonely Mountain, nhạc The Hobbit: An Unexpected Journey


http://www.youtube.com/watch?v=q6PLKzRm88s

letrung
12-12-2012, 09:54 AM
The Walking dead season 2 trailer song : Wye Oak - Civilianhttp://www.youtube.com/watch?v=4W-t98s0aok

letrung
12-12-2012, 10:03 AM
C̣n đây là bài Thần Thoại Đep trong phim Thần Thoại với hai version

1. Thành Long và Kim Hee Sunhttp://www.youtube.com/watch?v=mtY8E_7eF1o


2. Tôn Nam và Hàn Hồng:http://www.youtube.com/watch?v=xMGYgd9EkXw

letrung
12-12-2012, 10:17 AM
Nhạc trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phần 3 đây
此生不換 - Thanh Điểu Phi Ngư tŕnh bày
http://www.youtube.com/watch?v=ftoYeAUBBMM

letrung
12-12-2012, 10:25 AM
刀郎 敢问路在何方 (Nhạc phim Tậy Du Kư 2011)http://www.youtube.com/watch?v=9LF4wFwkPMo

letrung
12-24-2012, 04:14 PM
Nhạc phim trong bộ phim mới Les Miserables 2013 (Những Người Khốn Khổ)
http://www.youtube.com/watch?v=vHwyCp6ah6U


http://www.youtube.com/watch?v=Xa-dWWfBKCc


http://www.youtube.com/watch?v=dru6CbihapQ