PDA

View Full Version : T́m hiểu về quân đội Hoa Kỳ!![J]
11-09-2012, 08:09 PM
Mới t́m thấy bài viết này khá hay trên mạng, không biết có tô vẽ không nhưng phải nói là quân đội Mỹ tinh nhuệ quá. Đây cũng là 1 thông tin hữu ích cho các dịch giả khi gặp phải những phim có dính đến quân đội (mà Mỹ th́ cực nhiều fim như thế này), từ Navy Seal, Marine, Delta Force, Green Beret,... khá là chi tiết về họ.

Sau đây đưa link trước, khi nào có thời gian sẽ làm lại hoàn chỉnh :D

Phần 1: http://genk.vn/c198n20121104034837341/nhung-khoa-huan-luyen-quan-su-khac-nghiet-nhat-tai-my-phan-i.chn
Phần 2: http://genk.vn/c198n20121105084358123/nhung-khoa-huan-luyen-quan-su-khac-nghiet-nhat-tai-my-phan-ii.chn

soildsnake
11-18-2012, 03:59 PM
Hổ báo quá a