PDA

View Full Version : [OTHER] [TV Series | Viễn tưởng | 2 Link/1 tập] Lois and Clark: The New Adventures of Superman (4 Season)oneclicklogin
10-21-2012, 02:33 AM
[Minus] Lois and Clark The New Adventures of Superman AC3.DVDRip.XviD-MEDiEVAL

http://upic.me/i/p2/b00080z.jpg (http://upic.me/i/p2/b00080z.jpg)Lois and Clark: The New Adventures of Superman AC3.DVDRip.XviD-MEDiEVAL

Năm sản xuất: 1993 - 1997 (ending)

Nước sản xuất: USA

Dung lượng: 4 Season (88 Episodes)

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Hành động.

Các diễn viên chính:
Dean Cain .... Clark Kent/Superman
Teri Hatcher .... Lois Lane
Có lẽ không cần phải kể nhiều về "truyền thuyết" về anh hùng quá nổi tiếng này: Superman, có nguồn gốc người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất với những khả năng không người nào có, anh cùng cô bạn gái Lois luôn ra tay giúp đỡ, bảo vệ trái đất chống lại kẻ xấu (đặc biệt là Lex Luthor, kẻ thù truyền kiếp của Superman).
http://www.imdb.com/title/tt0106057/


http://24.media.tumblr.com/tumblr_m9958xAD1E1rs1ef6o1_500.jpg (http://24.media.tumblr.com/tumblr_m9958xAD1E1rs1ef6o1_500.jpg)

http://media1.fanparty.ru/images/fanclubs/Lois and Clark The New Adventures of Superman/gallery/1893692_lois_and_clark_the_new_adventures_of_super man_pic.jpg (http://media1.fanparty.ru/images/fanclubs/Lois and Clark The New Adventures of Superman/gallery/1893692_lois_and_clark_the_new_adventures_of_super man_pic.jpg)

http://withfriendship.com/images/h/38080/lois-and-clark-the-new.jpg (http://withfriendship.com/images/h/38080/lois-and-clark-the-new.jpg)


http://i1173.photobucket.com/albums/r599/vinhcmb1/downloadiw.gif (http://i1173.photobucket.com/albums/r599/vinhcmb1/downloadiw.gif)
Pass unrar: vnsharing.net

SEASON 1: (22/22 Episodes)Tkj.LL.TnwplSiNh.101-102.avi.part1.rar (http://minus.com/lbk8mHHpB0cyaf)
Tkj.LL.TnwplSiNh.101-102.avi.part2.rar (http://minus.com/llejrHzY5e73z)
Tkj.LL.TnwplSiNh.101-102.avi.part3.rar (http://minus.com/lbqgekMRuaMAIj)
Tkj.LL.TnwplSiNh.101-102.avi.part4.rar (http://minus.com/lH5U5P4KtrVE6)

Tkj.LL.TnwplSiNh.103.avi.part1.rar (http://minus.com/lFBnLDKlQiZiP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.103.avi.part2.rar (http://minus.com/lx40BC1qHIfTw)

Tkj.LL.TnwplSiNh.104.avi.part1.rar (http://minus.com/ltqfTo1rIS4TL)
Tkj.LL.TnwplSiNh.104.avi.part2.rar (http://minus.com/lbieVe3tP2dxVd)

Tkj.LL.TnwplSiNh.105.avi.part1.rar (http://minus.com/lbhEr8l5wzg7j2)
Tkj.LL.TnwplSiNh.105.avi.part2.rar (http://minus.com/lbrrOoTnh1M0Cf)

Tkj.LL.TnwplSiNh.106.avi.part1.rar (http://minus.com/lAXAAMeGl4kqF)
Tkj.LL.TnwplSiNh.106.avi.part2.rar (http://minus.com/l5ipIQReFPz9o)

Tkj.LL.TnwplSiNh.107.avi.part1.rar (http://minus.com/l9TxaUNLg5rwM)
Tkj.LL.TnwplSiNh.107.avi.part2.rar (http://minus.com/lbj4SJTWHxxWGF)

Tkj.LL.TnwplSiNh.108.avi.part1.rar (http://minus.com/lMHengniAJfX1)
Tkj.LL.TnwplSiNh.108.avi.part2.rar (http://minus.com/lidvKAF2pWJRV)

Tkj.LL.TnwplSiNh.109.avi.part1.rar (http://minus.com/lK7RJorRYz3L2)
Tkj.LL.TnwplSiNh.109.avi.part2.rar (http://minus.com/lGOCDQcdF8DCC)

Tkj.LL.TnwplSiNh.110.avi.part1.rar (http://minus.com/lrMy3g2R7tSVd)
Tkj.LL.TnwplSiNh.110.avi.part2.rar (http://minus.com/lbs3GNK9nJ1QtV)

Tkj.LL.TnwplSiNh.111.avi.part1.rar (http://minus.com/l1kJ4V1RX35lf)
Tkj.LL.TnwplSiNh.111.avi.part2.rar (http://minus.com/l9edXG86tozAE)

Tkj.LL.TnwplSiNh.112.avi.part1.rar (http://minus.com/lbgvJc9JkkaZ1u)
Tkj.LL.TnwplSiNh.112.avi.part2.rar (http://minus.com/lS5CgWJWDT0kj)

Tkj.LL.TnwplSiNh.113.avi.part1.rar (http://minus.com/l84BAGuSn7SYy)
Tkj.LL.TnwplSiNh.113.avi.part2.rar (http://minus.com/l8yOcK0XLUDoN)

Tkj.LL.TnwplSiNh.114.avi.part1.rar (http://minus.com/lKnglPTEhkBlz)
Tkj.LL.TnwplSiNh.114.avi.part2.rar (http://minus.com/lbc0iQpCkqiHCI)

Tkj.LL.TnwplSiNh.115.avi.part1.rar (http://minus.com/lVURGU8YeAOc2)
Tkj.LL.TnwplSiNh.115.avi.part2.rar (http://minus.com/lIdvvmJHUyCbQ)

Tkj.LL.TnwplSiNh.116.avi.part1.rar (http://minus.com/lbsiVPPDxcGkSw)
Tkj.LL.TnwplSiNh.116.avi.part2.rar (http://minus.com/lbglGyzoN89qPq)

Tkj.LL.TnwplSiNh.117.avi.part1.rar (http://minus.com/lSgRFyERb5BP3)
Tkj.LL.TnwplSiNh.117.avi.part2.rar (http://minus.com/lfadJymrZ4mt5)

Tkj.LL.TnwplSiNh.118.avi.part1.rar (http://minus.com/lhbfGKgXkPxWe)
Tkj.LL.TnwplSiNh.118.avi.part2.rar (http://minus.com/lzSwchGqRdl4k)

Tkj.LL.TnwplSiNh.119.avi.part1.rar (http://minus.com/lyOm7e9YEoRPi)
Tkj.LL.TnwplSiNh.119.avi.part2.rar (http://minus.com/lMTG0OCj12CNk)

Tkj.LL.TnwplSiNh.120.avi.part1.rar (http://minus.com/lbwQTyP0R2KWyJ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.120.avi.part2.rar (http://minus.com/l42N0SqKIpgFm)

Tkj.LL.TnwplSiNh.121.avi.part1.rar (http://minus.com/lbw0C7JxuNi0Uf)
Tkj.LL.TnwplSiNh.121.avi.part2.rar (http://minus.com/lpwxFeZL6nfsC)

Tkj.LL.TnwplSiNh.122.avi.part1.rar (http://minus.com/lAyBoj3YkVKAw)
Tkj.LL.TnwplSiNh.122.avi.part2.rar (http://minus.com/lboFM1A0S9Kjei)
SEASON 2: (22/22 Episodes)Tkj.LL.TnwplSiNh.201.avi.part1.rar (http://minus.com/lLF7KQkJBUHLI)
Tkj.LL.TnwplSiNh.201.avi.part2.rar (http://minus.com/lSIeO7PYC4HY5)

Tkj.LL.TnwplSiNh.202.avi.part1.rar (http://minus.com/lO8syPMfupskJ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.202.avi.part2.rar (http://minus.com/lhEHquhS3CEP2)

Tkj.LL.TnwplSiNh.203.avi.part1.rar (http://minus.com/lgY7GVmUjvm2D)
Tkj.LL.TnwplSiNh.203.avi.part2.rar (http://minus.com/lolTaVfDBfpP4)

Tkj.LL.TnwplSiNh.204.avi.part1.rar (http://minus.com/lv0eegGXDWdlF)
Tkj.LL.TnwplSiNh.204.avi.part2.rar (http://minus.com/lHZXZfYExoaJ9)

Tkj.LL.TnwplSiNh.205.avi.part1.rar (http://minus.com/lRwTa9diXsgzL)
Tkj.LL.TnwplSiNh.205.avi.part2.rar (http://minus.com/lboonPmCfGCkWB)

Tkj.LL.TnwplSiNh.206.avi.part1.rar (http://minus.com/leZ1fO8WPSJGj)
Tkj.LL.TnwplSiNh.206.avi.part2.rar (http://minus.com/lbz7OVwcNVNuec)

Tkj.LL.TnwplSiNh.207.avi.part1.rar (http://minus.com/lNE9QUGip4AUt)
Tkj.LL.TnwplSiNh.207.avi.part2.rar (http://minus.com/lbe486aw7A9PGA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.208.avi.part1.rar (http://minus.com/lbiCyi6oNJU7En)
Tkj.LL.TnwplSiNh.208.avi.part2.rar (http://minus.com/lbftn9TIjYIte)

Tkj.LL.TnwplSiNh.209.avi.part1.rar (http://minus.com/lspkdzveJSQLH)
Tkj.LL.TnwplSiNh.209.avi.part2.rar (http://minus.com/lkyahkstoREcT)

Tkj.LL.TnwplSiNh.210.avi.part1.rar (http://minus.com/lgXEL9wNI6jRB)
Tkj.LL.TnwplSiNh.210.avi.part2.rar (http://minus.com/lG0JqVmcpu11V)

Tkj.LL.TnwplSiNh.211.avi.part1.rar (http://minus.com/lb0hX69ckQ4sXq)
Tkj.LL.TnwplSiNh.211.avi.part2.rar (http://minus.com/l26jRyq0LivAn)

Tkj.LL.TnwplSiNh.212.avi.part1.rar (http://minus.com/lRzNbWYnkD7n9)
Tkj.LL.TnwplSiNh.212.avi.part2.rar (http://minus.com/lVTXkFbnzdvIF)

Tkj.LL.TnwplSiNh.213.avi.part1.rar (http://minus.com/lbyiNhhBSXN9ZJ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.213.avi.part2.rar (http://minus.com/lbfAK0Q23ljUlT)

Tkj.LL.TnwplSiNh.214.avi.part1.rar (http://minus.com/lS4bAiC4ZjJwU)
Tkj.LL.TnwplSiNh.214.avi.part2.rar (http://minus.com/lPMXPc7RNDKH7)

Tkj.LL.TnwplSiNh.215.avi.part1.rar (http://minus.com/lbo7hgGW6D0vP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.215.avi.part2.rar (http://minus.com/lbv63fZPGwcHt1)

Tkj.LL.TnwplSiNh.216.avi.part1.rar (http://minus.com/l0dW9jPvucR24)
Tkj.LL.TnwplSiNh.216.avi.part2.rar (http://minus.com/ldXcjCARrUjUW)

Tkj.LL.TnwplSiNh.217.avi.part1.rar (http://minus.com/lGxIBNGHLzRmE)
Tkj.LL.TnwplSiNh.217.avi.part2.rar (http://minus.com/l4j9Fc21FlHuJ)

Tkj.LL.TnwplSiNh.218.avi.part1.rar (http://minus.com/lbezxiQg4gov1o)
Tkj.LL.TnwplSiNh.218.avi.part2.rar (http://minus.com/lprmgTMXNg5am)

Tkj.LL.TnwplSiNh.219.avi.part1.rar (http://minus.com/lyc0WCNYVygB6)
Tkj.LL.TnwplSiNh.219.avi.part2.rar (http://minus.com/l0loORSokHhJA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.220.avi.part1.rar (http://minus.com/lwwW6LsoEK5y6)
Tkj.LL.TnwplSiNh.220.avi.part2.rar (http://minus.com/l4Etzy3x52oiA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.221.avi.part1.rar (http://minus.com/lbhiSx0p095aR5)
Tkj.LL.TnwplSiNh.221.avi.part2.rar (http://minus.com/ltZhPzI2KLTTA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.222.avi.part1.rar (http://minus.com/lbkxgzLgKdzBsp)
Tkj.LL.TnwplSiNh.222.avi.part2.rar (http://minus.com/lbv8vqHFTMlEH1)
SEASON 3: (22/22 Episodes)Tkj.LL.TnwplSiNh.301.avi.part1.rar (http://minus.com/lQ1esuFZOomCc)
Tkj.LL.TnwplSiNh.301.avi.part2.rar (http://minus.com/lZ5aCF7QXcq5c)

Tkj.LL.TnwplSiNh.302.avi.part1.rar (http://minus.com/lbcDTprR9fwnPv)
Tkj.LL.TnwplSiNh.302.avi.part2.rar (http://minus.com/lvkGbRtAPU3R8)

Tkj.LL.TnwplSiNh.303.avi.part1.rar (http://minus.com/lbzIJJ0saFcZPP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.303.avi.part2.rar (http://minus.com/lKaaPW0e0AbaA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.304.avi.part1.rar (http://minus.com/lEzkAWH3dbV80)
Tkj.LL.TnwplSiNh.304.avi.part2.rar (http://minus.com/lOarCCtXnsLGP)

Tkj.LL.TnwplSiNh.305.avi.part1.rar (http://minus.com/lyPVTat6cWORo)
Tkj.LL.TnwplSiNh.305.avi.part2.rar (http://minus.com/lwoCqOWqCech8)

Tkj.LL.TnwplSiNh.306.avi.part1.rar (http://minus.com/lLB4WMJCKAlSk)
Tkj.LL.TnwplSiNh.306.avi.part2.rar (http://minus.com/lbtq1IxRBUrZYu)

Tkj.LL.TnwplSiNh.307.avi.part1.rar (http://minus.com/lyP0E8XkneNoS)
Tkj.LL.TnwplSiNh.307.avi.part2.rar (http://minus.com/lvm95qJeNR6io)

Tkj.LL.TnwplSiNh.308.avi.part1.rar (http://minus.com/lHyht6FbhjX4B)
Tkj.LL.TnwplSiNh.308.avi.part2.rar (http://minus.com/lbpQOshY3dwAEt)

Tkj.LL.TnwplSiNh.309.avi.part1.rar (http://minus.com/lbzkDORFsDyFt8)
Tkj.LL.TnwplSiNh.309.avi.part2.rar (http://minus.com/lbgrqCpJl8pMUF)

Tkj.LL.TnwplSiNh.310.avi.part1.rar (http://minus.com/lO7zABGTDlxeN)
Tkj.LL.TnwplSiNh.310.avi.part2.rar (http://minus.com/lb05WI9OERorPQ)

Tkj.LL.TnwplSiNh.311.avi.part1.rar (http://minus.com/lbo9alcQM0Yy5q)
Tkj.LL.TnwplSiNh.311.avi.part2.rar (http://minus.com/l6M0CSVx5I78o)

Tkj.LL.TnwplSiNh.312.avi.part1.rar (http://minus.com/lY6gPFBfrNtxB)
Tkj.LL.TnwplSiNh.312.avi.part2.rar (http://minus.com/l6XRGC6lWiCNm)

Tkj.LL.TnwplSiNh.313.avi.part1.rar (http://minus.com/lblBa8Vua8wLuK)
Tkj.LL.TnwplSiNh.313.avi.part2.rar (http://minus.com/lfIMniWnHNLqv)

Tkj.LL.TnwplSiNh.314.avi.part1.rar (http://minus.com/l4QWD9n6wrqxP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.314.avi.part2.rar (http://minus.com/lcwjbIjPs7fsV)

Tkj.LL.TnwplSiNh.315.avi.part1.rar (http://minus.com/lP1q17d68d5Iw)
Tkj.LL.TnwplSiNh.315.avi.part2.rar (http://minus.com/lXeKn2B80vFOb)

Tkj.LL.TnwplSiNh.316.avi.part1.rar (http://minus.com/lbnl6Ct2hrrojf)
Tkj.LL.TnwplSiNh.316.avi.part2.rar (http://minus.com/lmRHyqnGg5Lsm)

Tkj.LL.TnwplSiNh.317.avi.part1.rar (http://minus.com/lOniNUgzME820)
Tkj.LL.TnwplSiNh.317.avi.part2.rar (http://minus.com/lbv3DIk3LfY1TI)

Tkj.LL.TnwplSiNh.318.avi.part1.rar (http://minus.com/ldzlnRWyGFejE)
Tkj.LL.TnwplSiNh.318.avi.part2.rar (http://minus.com/l9cz3kplCR3JA)

Tkj.LL.TnwplSiNh.319.avi.part1.rar (http://minus.com/lbaxSm6od7qclQ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.319.avi.part2.rar (http://minus.com/l6fIiR7btLpqs)

Tkj.LL.TnwplSiNh.320.avi.part1.rar (http://minus.com/l4slWO4M5GHQX)
Tkj.LL.TnwplSiNh.320.avi.part2.rar (http://minus.com/lbhUVVmxT1pHhD)

Tkj.LL.TnwplSiNh.321.avi.part1.rar (http://minus.com/lbz8Ruq0Sy7Ghq)
Tkj.LL.TnwplSiNh.321.avi.part2.rar (http://minus.com/l8SuxInuIh3AL)

Tkj.LL.TnwplSiNh.322.avi.part1.rar (http://minus.com/lRZtG1rEBXiO2)
Tkj.LL.TnwplSiNh.322.avi.part2.rar (http://minus.com/lb0O5PK6VEPRuG)
SEASON 4: (22/22 Episodes)Tkj.LL.TnwplSiNh.401.avi.part1.rar (http://minus.com/lbvt1eKF2D7IQO)
Tkj.LL.TnwplSiNh.401.avi.part2.rar (http://minus.com/lb67Fm1Eq1oXL)

Tkj.LL.TnwplSiNh.402.avi.part1.rar (http://minus.com/lD5cgqE5fYzgE)
Tkj.LL.TnwplSiNh.402.avi.part2.rar (http://minus.com/lbfTmUof1TQpIB)

Tkj.LL.TnwplSiNh.403.avi.part1.rar (http://minus.com/l09qbCpxC7hfP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.403.avi.part2.rar (http://minus.com/lJdwe3nO1WCld)

Tkj.LL.TnwplSiNh.404.avi.part1.rar (http://minus.com/lGR6WFTZ8gdVB)
Tkj.LL.TnwplSiNh.404.avi.part2.rar (http://minus.com/lbxJEdGmsKYAXt)

Tkj.LL.TnwplSiNh.405.avi.part1.rar (http://minus.com/lbt4MBZDh9Qy7T)
Tkj.LL.TnwplSiNh.405.avi.part2.rar (http://minus.com/lvtiL56BNFN7I)

Tkj.LL.TnwplSiNh.406.avi.part1.rar (http://minus.com/likVv8GfLL2y8)
Tkj.LL.TnwplSiNh.406.avi.part2.rar (http://minus.com/l5L8JSJgtbPa7)

Tkj.LL.TnwplSiNh.407.avi.part2.rar (http://minus.com/lU7WJaPrWiXoO)
Tkj.LL.TnwplSiNh.407.avi.part1.rar (http://minus.com/lbeVEvrYGWFg23)

Tkj.LL.TnwplSiNh.408.avi.part1.rar (http://minus.com/lMoXKv4tlQRRL)
Tkj.LL.TnwplSiNh.408.avi.part2.rar (http://minus.com/lbeG6thn0EdnXL)

Tkj.LL.TnwplSiNh.409.avi.part1.rar (http://minus.com/lGLhfABG1Hz2O)
Tkj.LL.TnwplSiNh.409.avi.part2.rar (http://minus.com/lTZfDdNpOiopf)

Tkj.LL.TnwplSiNh.410.avi.part1.rar (http://minus.com/lboFdWTxbYIqmc)
Tkj.LL.TnwplSiNh.410.avi.part2.rar (http://minus.com/lLJGJuMd9ZACj)

Tkj.LL.TnwplSiNh.411.avi.part1.rar (http://minus.com/ldR6AIzOcb2uS)
Tkj.LL.TnwplSiNh.411.avi.part2.rar (http://minus.com/lhjWOKpzfgg1Z)

Tkj.LL.TnwplSiNh.412.avi.part1.rar (http://minus.com/lOI156pNw5nfP)
Tkj.LL.TnwplSiNh.412.avi.part2.rar (http://minus.com/lblnagSAvnlbY6)

Tkj.LL.TnwplSiNh.413.avi.part1.rar (http://minus.com/lblkYT8eoEx0G1)
Tkj.LL.TnwplSiNh.413.avi.part2.rar (http://minus.com/lbxXj0OqFvx8Hx)

Tkj.LL.TnwplSiNh.414.avi.part1.rar (http://minus.com/luS9S1q3ALYJQ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.414.avi.part2.rar (http://minus.com/lbvDdsCXWzCK7k)

Tkj.LL.TnwplSiNh.415.avi.part1.rar (http://minus.com/lbbIPL3v8Zvk2p)
Tkj.LL.TnwplSiNh.415.avi.part2.rar (http://minus.com/lEFkYBUbkS0ue)

Tkj.LL.TnwplSiNh.416.avi.part1.rar (http://minus.com/lbth4MSJYsScL1)
Tkj.LL.TnwplSiNh.416.avi.part2.rar (http://minus.com/lTVwTvaS8DsD5)

Tkj.LL.TnwplSiNh.417.avi.part1.rar (http://minus.com/lcoHGgmImmQyQ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.417.avi.part2.rar (http://minus.com/l8HB4vimbUa3U)

Tkj.LL.TnwplSiNh.418.avi.part1.rar (http://minus.com/l8zuM3iJO6DdZ)
Tkj.LL.TnwplSiNh.418.avi.part2.rar (http://minus.com/llr12JiJf2JgR)

Tkj.LL.TnwplSiNh.419.avi.part1.rar (http://minus.com/l7dtk0SDl90RH)
Tkj.LL.TnwplSiNh.419.avi.part2.rar (http://minus.com/lSqJIeNnBCTuG)

Tkj.LL.TnwplSiNh.420.avi.part2.rar (http://minus.com/lIJ9SHV0XeRZm)
Tkj.LL.TnwplSiNh.420.avi.part1.rar (http://minus.com/lI6nlnfuDyfD3)

Tkj.LL.TnwplSiNh.421.avi.part1.rar (http://minus.com/lbexHgIGFyCYk)
Tkj.LL.TnwplSiNh.421.avi.part2.rar (http://minus.com/lAkV0htBEuoE6)

Tkj.LL.TnwplSiNh.422.avi.part1.rar (http://minus.com/lweg1gbJKAKDH)
Tkj.LL.TnwplSiNh.422.avi.part2.rar (http://minus.com/lZucXUG2QRnZm)Season 1: http://subscene.com/english/lois-and-clark-the-new-adventures-of-superman-first-season/subtitle-79413.aspx
Season 2: http://subscene.com/english/lois-and-clark-the-new-adventures-of-superman-second-season/subtitle-79414.aspx
Season 3: http://subscene.com/lois-and-clark-the-new-adventures-of-superman-third-season/subtitles-69301.aspx
Season 4:
Ep 1 - 11: http://subscene.com/english/lois-and-clark-the-new-adventures-of-superman-fourth-season/subtitle-361882.aspx
Ep 12 - 22: http://subscene.com/english/lois-and-clark-the-new-adventures-of-superman-fourth-season/subtitle-361883.aspx

oneclicklogin
10-21-2012, 02:48 AM
http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-2-3.jpg (http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-2-3.jpg)

http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-4-5.jpg (http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-4-5.jpg)

http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-2-2.jpg (http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/1994-Lois-%26-Clark-The-New-Adventures-of-Superman-Season-2-2.jpg)

http://images6.fanpop.com/image/photos/32300000/Wallpaper-lois-and-clark-32359770-1920-1080.jpg (http://images6.fanpop.com/image/photos/32300000/Wallpaper-lois-and-clark-32359770-1920-1080.jpg)

oneclicklogin
10-21-2012, 03:07 AM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m6prlaK3rc1rw5kblo1_1280.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-CMj7OICyh_M/T5UJrqRn5nI/AAAAAAAAADY/FRN-a_MoMw0/s1600/3.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-CMj7OICyh_M/T5UJrqRn5nI/AAAAAAAAADY/FRN-a_MoMw0/s1600/3.jpg)

http://www.thecelebarchive.net/public/ca/dean cain/30919466001183832504428.jpg (http://www.thecelebarchive.net/public/ca/dean cain/30919466001183832504428.jpg)

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7h6p0ZbHr1qhq0p8o1_1280.jpg

Kil'jaeden God
10-21-2012, 11:01 PM
Sax. Ko ngờ c̣n người yêu thích bộ này :th_28:

HorusTr4n
10-21-2012, 11:16 PM
ÔI TRỜI ĐẤT ƠI PHIM NÀY M̀NH MÊ KINH DỊ LUÔN, CHÍNH NHỜ PHIM NÀY VÀ TERI HATCHER MÀ M̀NH DỊCH DESPERATE HOUSEWIVES ĐÓ
QUÁ ĐĂ

mp3sony
10-21-2012, 11:59 PM
tưởng là có người đăng kư dịch chứ :th_71:

oneclicklogin
10-22-2012, 01:32 AM
có bạn nào nhận dịch bộ này ko?

skeeto
10-24-2012, 07:05 PM
phim hay vầy muốn coi mà sub eng ngại quá, coi cũng được nhưng chắc là ko nắm hết được hết các câu thoại :th_60:
có bạn nào dịch bộ này ko :th_28:

oneclicklogin
01-01-2013, 12:06 AM
UP LÊN CÁI COI CÓ AI NHẬN DỊCH KO

machiendl
01-01-2013, 08:47 AM
Giờ mới biết là có một bộ phim như thế này. Vậy nếu thế th́ có Vẻ Smallville lấy nội dung từ đây rồi. Hàn chi Y chang... Lex Luthor nữa =))

skydoc
01-01-2013, 08:51 AM
Phim này hồi bé tí HTV7 chiếu ầm ầm mà :th_38:, ghiền thôi rồi.

oneclicklogin
02-13-2013, 12:53 AM
CÓ AI DỊCH KO?

HolyNighT
02-13-2013, 01:06 AM
DỰ LÀ KHÔNG :th_69:

quang2801
01-06-2015, 09:30 PM
thanks

quang2801
01-06-2015, 09:30 PM
khong ai dich dum ah

quang2801
01-06-2015, 09:31 PM
làm cho đủ 10 pót

quang2801
01-06-2015, 09:31 PM
hix hix

quang2801
01-06-2015, 09:31 PM
ai dịch dùm đi

quang2801
01-06-2015, 09:32 PM
làm cho đủ 10 pots

quang2801
01-06-2015, 09:32 PM
ai giúp nè

quang2801
01-06-2015, 09:33 PM
được 8 post rồi

quang2801
01-06-2015, 09:33 PM
9 post

quang2801
01-06-2015, 09:33 PM
10 10 10

adnb46
01-06-2015, 09:49 PM
con lậy thánh

THT_THT
09-22-2015, 11:30 PM
chưa hết đâu, chờ nhận vé ra đảo nữa=))