PDA

View Full Version : [SYNC] The Vampire Diaries S04 WEB-DLsobisvn
10-14-2012, 04:52 PM
http://farm9.staticflickr.com/8170/8072974107_f9565826e4_b.jpg

Sync cho bản 720P WEB-DL từ sub của darkghost.

Sub:

Ep01:
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1078.html

Ep02
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1164.html

Ep03
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1227.html

Ep04
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1276.html

Ep05
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1326.html

Ep06
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-4/1392.html

The Vampire Diaries S01

Ep01: Bluray, WEB-DL, DVDRip
http://phudeviet.org/subtitle/The-Vampire-Diaries-Season-1/1232.html

sobisvn
10-21-2012, 11:58 AM
ep02.....

sobisvn
10-30-2012, 12:08 PM
Ep03..........

sobisvn
10-30-2012, 08:32 PM
Update:

The Vampire Diaries S01
Ep01: Bluray, WEB-DL, DVDRip

sobisvn
11-05-2012, 11:44 AM
Update:

S04E04

darkghost
11-10-2012, 11:09 PM
Nhờ pc sobisvn sync gip ep 5 no :th_28: Thanks a lot!

sobisvn
11-10-2012, 11:46 PM
ồ...ko để đ c ep5, tại đag dịch ci film...
sync ngay, sync ngay ^^

sobisvn
11-11-2012, 12:25 AM
EP5 WEB-DL ln sng....

darkghost
11-18-2012, 07:22 PM
Nhờ sobisvn sync gip tập 6 nh :th_77: Thank you.

sobisvn
11-18-2012, 08:57 PM
chưa thấy c sub eng cho bản web-dl...để down về sync lun cho n lnh ^^