PDA

View Full Version : [SYNC]Elementary.All.Season.WEB-DLnickytun
10-09-2012, 07:48 PM
Sync cho bản 720P WEB-DL từ sub của phiemdu, firefly04

http://farm9.staticflickr.com/8316/8073193516_f611d09df4_b.jpg

Season 01

Ep01

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1034.html

Ep02

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1086.html

Ep03

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1236.html

Ep04

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1293.html

Ep05

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1304.html

Ep06

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1343.html

Ep07

http://phudeviet.org/subtitle/Elementary-TV-Series-Season-1/1401.html

Vinh_Nguyen
10-10-2012, 09:04 AM
Nhanh thế, hôm qua anh mới up phim xong đang định sync th́ Tũn đă xong rồi :th_61:

nickytun
10-14-2012, 02:37 PM
update Ep02 post#1