PDA

View Full Version : [XONG] The Kid with a Bike (2011)namelis
09-21-2012, 11:20 PM
http://i.imgur.com/OINVX.png

Trên SS đă có sub Việt nhưng c̣n nhiều lỗi.
Mềnh sẽ dịch lại theo yêu cầu của anh Donghung.

Link download. (http://phudeviet.org/subtitle/The-Kid-with-a-Bike/1037.html)

Donghung
09-21-2012, 11:29 PM
Tuyệt vời
Cảm ơn bạn và anh em Phụ đề Việt

vuvantruong
09-21-2012, 11:31 PM
Tuyệt vời
Cảm ơn bạn và anh em Phụ đề Việt
Nhất Doanh nhé :-bd

Alex Supertramp
09-24-2012, 11:53 PM
Phim này ḿnh thấy toàn tiếng anh giao tiếp căn bản thông thường, rất dễ xem hầu như ai cũng hiểu được nên cũng không thật sự cần dịch lắm :D

namelis
10-09-2012, 11:15 PM
Đă xong. Mời anh Donghung nhận hàng.

Donghung
10-11-2012, 12:26 AM
Thank namelis và ae phụ đề việt nhiều nhiều

thuytinh225
10-23-2012, 01:11 AM
Cám ơn bạn. Xin mux vô mHD EPiK nhe :)