PDA

View Full Version : GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC: Thành viên toptabi khiếu nại translator sillycorn đạo sub.trwng_tamphong
09-10-2012, 11:52 PM
Xin chào.
Hôm nay ngày 10/9/2012 lúc 18g57, một thành viên PDV là toptabi đă lập topic để khiếu nại translator sillycorn. Cho là sillycorn đă có hành động "đạo" phụ đề phim "Painted Skin 2" của toptabi đăng trên subscene.
Translator sillycorn đă thừa nhận hành động sai trái của ḿnh và đă nhận lỗi với diễn đàn PDV cũng như với thành viên toptabi.

Xét rằng:
1_ Hành động vi phạm kỷ luật nói trên của translator sillycorn đă làm tổn hại uy tín của phudeviet.org, phụ ḷng tin tưởng của mọi người.
2_ Mặt khác sillycorn đă thể hiện tinh thần phục thiện bằng cách thừa nhận sai sót, giúp cho chân tướng vụ việc được mau chóng sáng tỏ.

Nay thay mặt BQT thông báo toàn diễn đàn quyết định xử lư kỷ luật translator sillycorn như sau:
1_ H́nh thức kỷ luật: Tước danh hiêu translator của thành viên sillycorn.
2_ Thời hạn kỷ luật: từ 11/9/2012 đến hết ngày 11/11/2012.
3_ Sau thời hạn trên thành viên sillycorn sẽ không được đương nhiên set danh hiệu translator. Mà phải thực hiện quy tŕnh như các thành viên khác: giới thiệu vài phụ đề do ḿnh dịch => thẩm tra đạt => set danh hiệu translator.

Nhân vụ việc này, BQT cũng thông báo cho toàn thể translator của phudeviet.org:
"Nếu có translator nào vi phạm lỗi như trên sẽ bị tước danh hiệu translator vĩnh viễn!"

Vụ việc này, đến đây đă được giải quyết xong!
Topic này sẽ được khóa lại!
Bất kỳ topic nào khác, phát biểu ư kiến liên quan đến vụ việc này sẽ bị xóa không cần báo trước.
Muốn đóng góp ư kiến về vụ việc này, hăy gửi vào hộp thư của các admin.
phudeviet.org, ngày 10/9/2012, 22g55
Trân trọng thông báo.