PDA

View Full Version : [XONG] We Bought a Zoo (2011) (Bluray)davidseanghia
03-26-2012, 12:31 AM
http://4.bp.blogspot.com/-bOjHmhpAV1E/Ts7PWAhPEMI/AAAAAAAAADo/PLxlSRD3wfM/s1600/We%2BBought%2BA%2BZoo%2BMovie.jpg

http://www.imdb.com/title/tt1389137/
Sub: http://subscene.com/vietnamese/We-Bought-a-Zoo-2011/subtitle-555716.aspx
Một bộ phim hi tnh cảm với sự tham gia của ti tử Matt Damon (nổi tiếng với s-ri Ocean's v s-ri Bourne) cng c đo Scarlett Johansson (Iron Man 2 v sắp tới l The Avengers).
Cm ơn v cho trn trọng.

nhungong
03-27-2012, 07:43 PM
Phim ny anh davidseanghia dịch xong khi diễn đn cn đang bị lỗi, em lập thớt ny nhằm cu thank gip chủ thớt v chủ thớt chắc bận khng lập được, coi như an ủi chủ thớt phần no :th_82:.
Cm ơn v cho trn trọng.

davidseanghia
03-27-2012, 08:01 PM
Thanks ngỗng nhiều nh. Định bỏ qua lun, khng lập thớt. :D