PDA

View Full Version : Những chuẩn chung về nội dung và h́nh thức của phụ đềNomad
03-27-2012, 01:13 PM
NHỮNG CHUẨN CHUNG VỀ NỘI DUNG
VÀ H̀NH THỨC CỦA PHỤ ĐỀ

Đối tượng: những mem tự dịch sub và Sub. team

Để công việc được đồng bộ và hiệu quả, rất mong các bạn khi làm phụ đề sẽ dựa trên những chuẩn chung dưới đây để tiến hành công việc:

1/ Những tiêu chí quan trọng:


+ Tất cả phụ đề Việt phải được edit/dịch dựa trên phụ đề Anh chuẩn tương ứng, edit/dịch line-by-line.
Mục đích: phụ đề Việt tương đồng về cấu trúc và nội dung ở từng câu phụ đề với phụ đề Anh chuẩn.
+ Các phim có h́nh ảnh, lời thoại không phù hợp với lứa tuổi dưới 16, 18 phải có lời cảnh báo ở đầu phim.
+ Không lệch time quá +/- 500ms ở bất cứ đoạn nào trong phim.
+ Lỗi chính tả: phim ít hơn 1000 câu phụ đề, tối đa 3 lỗi chính tả; từ 1000-1500 câu, tối đa 5 lỗi; từ 1500 câu trở lên th́ tối đa 7 lỗi chính tả.
Note: các lỗi giống nhau tính là 1 lỗi.
+ Không bị bất cứ lỗi overlap nào.
+ Không viết tắt.
+ Không dùng ngôn ngữ 9X (bạn -> bẹn, có không -> cóa hem...)
+ Không dùng từ địa phương, từ lóng không phổ biến
+ Dịch cẩn thận, không bỏ sót câu nào so với sub Anh chuẩn.
+ Sub được dịch đúng và sát nghĩa, sử dụng từ ngữ linh hoạt, lời thoại gần gũi với văn nói của người Việt (không phải văn nói của người Anh/Mỹ, cũng không phải văn viết của người Việt).
+ Chỉ dùng các từ tiếng nước ngoài trong Sub Việt khi:
(a) Là thuật ngữ liên quan đến chủ đề trong phim và đă có ghi chú bằng tiếng Việt cho từ đó.
(b) Mục đích giữ đúng ư đồ dùng từ của nhân vật, nhưng đă có ghi chú bằng tiếng Việt.
(c) Từ đó đă trở nên rất phổ biến và dịch sang tiếng Việt quá dài. Trường hợp này phải bỏ từ trong dấu “ ”.
+ Xưng hô giữa các nhân vật phải thống nhất trong suốt phim.
+ Đơn vị đo lường phải được đổi theo chuẩn quốc tế.

2/ Quy định về chính tả:

2.1.Viết hoa:

+ Viết in hoa kư tự đầu tiên khi bắt đầu một câu thoại.
+ Tên địa danh, tên riêng, tên quốc gia phải viết in hoa kư tự đầu.

2.2. Về dấu câu:

Cuối mỗi câu hoàn chỉnh trong phụ đề đều phải có dấu câu.

Nhóm 1: dấu chấm (.) dấu hỏi chấm (?) dấu chấm than (!)
+ Viết liền các dấu câu thuộc nhóm 1 với từ liền trước nó.
+ Cách một khoảng trắng và viết hoa từ liền sau các dấu câu thuộc nhóm 1.

Ví dụ:

Anh yêu em, và lúc nào cũng nghĩ đến em.
Em đừng như vậy nữa. Em không thể cứ như thế măi được.

Nhóm 2: dấu phẩy ( , ) dấu hai chấm ( : ) dấu chấm phẩy ( ; )
+ Viết liền các dấu câu thuộc nhóm 2 với từ liền trước nó.
+ Cách một khoảng trắng và không viết hoa từ liền sau các dấu câu thuộc nhóm 2.

Ví dụ:

Các cậu chỉ cần biết hai điều: im lặng và làm theo.

Nhóm 3: dấu gạch ngang (-) dấu ba chấm (…)
+ Dùng dấu gạch ngang giữa các âm tiết của từ phiên âm, ví dụ: tắc-xi, sô-cô-la, ra-đi-ô… (chú ư: không có khoảng trắng giữa các âm tiết)
+ Nếu dấu gạch ngang dùng trong trường hợp như sau th́ phải có khoảng trắng trước và sau dấu gạch ngang:


Việt Nam – một đất nước nằm trong khu vực Đông Nam Á – là một đất nước giàu truyền thống và mang đậm bản sắc dân tộc.

+ Phải có dấu gạch ngang ở đầu câu thoại của mỗi nhân vật, khi xuất hiện hội thoại từ 2 nhân vật trở lên. Từ liền sau dấu gạch ngang phải được cách một khoảng trắng và viết hoa.
Ví dụ:

- C̣n ca gác tối nay của anh?
- Tôi sẽ đến.

+ Nếu câu có dấu ba chấm th́ tŕnh bày theo 1 trong 2 cách sau:


Anh yêu em nhiều lắm...
nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. (trường hợp câu dài)

Hoặc:
Anh không c̣n... yêu em nữa. (trường hợp câu ngắn)

Nhóm 4: các dấu ngoặc: dấu ngoặc đơn (abc), ngoặc vuông [abc], ngoặc kép “abc”, ngoặc đơn ‘abc’
+ Viết liền từ đầu tiên với dấu mở ngoặc, liền từ cuối cùng với dấu đóng ngoặc.
Ví dụ:
Viết đúng:

Ê, “Ỉn” ơi, đi đâu đấy?
Viết sai:

Ê, “ Ỉn ” ơi, đi đâu đấy?
+ Chú ư, đă mở ngoặc th́ phải đi kèm đóng ngoặc.
+ Về cách sử dụng ngoặc kép ("abc"):
Dùng để chỉ ranh giới của một lời nói được thuật lại trực tiếp:

Sau khi đến được ba ngày, anh hỏi tôi: "Anh Dân, anh có biết chữ quốc ngữ không?". Tôi hơi thẹn nhưng trả lời thành thật: "Không, tôi không biết".
Dùng để thuật lại một danh ngôn, một khẩu hiệu:

Chế độ ta là chế độ mới, nhân dân ta đang trau dồi đạo đức mới, đạo đức xă hội chủ nghĩa của những người lao động "ta v́ mọi người, mọi người v́ ta".
Dùng để dẫn lại với thái độ mỉa mai, một từ hay ngữ do người khác dùng:

Chúng đề xướng nào là văn nghệ "chủ quan", "viễn kiến", nào là triết lí "duy linh"...

2.3. Hạn chế tối đa dùng chữ số khi gơ phụ đề, trừ các trường hợp sau: năm (1988, 2010…), số pḥng khách sạn (pḥng 211, pḥng 514…), số lượng từ 10 đổ lên (35, 197, 68…)

3/ Quy định về tŕnh bày:

3.1.In nghiêng, in đậm:

- Đối với phim nhạc kịch, hoặc có nhiều đoạn nhân vật ca hát, đầu và cuối các câu hát trong phụ đề phải có kí hiệu nốt nhạc (♪). Các câu hát phải được in nghiêng.

Ví dụ:

<i>♪ Từ giờ trong mắt anh chỉ
tràn ngập h́nh bóng em ♪</i>

- Khi xuất hiện đoạn hội thoại giữa hai người trở lên, câu thoại của những người không xuất hiện trên phim nhưng vẫn đang nói phải được in nghiêng (để phân biệt với câu nói của người xuất hiện trên phim). Khi người nói xuất hiện th́ câu thoại để b́nh thường.

3.2. Tách/ngắt câu phụ đề:

- Một câu phụ đề nên dài 2-4 giây, tối đa 5 giây. Một ḍng phụ đề chỉ nên dài 5-7 từ, tối đa 10 từ. Một câu phụ đề nên được tách làm 2 ḍng, tối đa là 3 ḍng trong các trường hợp "bất khả kháng" (ví dụ: kèm chú thích, câu phụ đề nhiều chữ nhưng thời gian hiển thị lại ngắn do nhân vật nói nhanh...)

- Với những câu phụ đề nhiều chữ, nên gọt giũa, thu gọn câu chữ nhưng vẫn phải đảm bảo ư cho cả câu.

- Với những câu phụ đề đă thu gọn nhưng có thời gian hiển thị >= 6 giây và vẫn c̣n nhiều chữ quá, choán cả vào phim, nên tách ra thành 2 câu mới, thậm chí là 3 câu mới.

- Ngay cả bản thân những câu phụ đề không thuộc trường hợp trên, vẫn nên chú ư tách thành 2 ḍng phụ đề sao cho cân xứng, dễ đọc, dễ hiểu. Cách này có lợi khi xem phim, mắt không phải quét từ trái qua phải nhiều mà tập trung được ở chính giữa.

Một ḍng phụ đề không nên dài quá 10 từ

Ví dụ:
Nên:

Cô thấy đấy, tôi chỉ muốn chào đón cô
đến với ngôi nhà của chúng ta.
Không nên:

Cô thấy đấy, tôi chỉ muốn chào đón cô đến với ngôi nhà của chúng ta.
Không nên:

Cô thấy đấy, tôi chỉ muốn chào đón
cô đến với ngôi nhà của chúng ta.

3.3. Sửa lỗi câu phụ đề hiện chồng lên nhau (overlap):

Dùng phần mềm Subpro ver 3.2 (tác giả Wizard) để fix tất cả các lỗi overlap có trong phụ đề.

4/ Thông tin phụ đề - Credit:

Phụ đề Việt sau khi được QC, phải đặt credit tại cuối phụ đề theo mẫu như sau:

4.1. Với phụ đề dịch mới:


Biên dịch: ... (điền tên người dịch)
Biên tập: ... (điền tên người edit)
PHUDEVIET.ORG

4.2. Với phụ đề edit:


Phụ đề Việt ngữ: (nguồn phụ đề)
Biên tập: ... (điền tên người edit)
PHUDEVIET.ORG

Lưu ư: Nếu người edit và sync là một, th́ info chỉ cần ghi "biên tập", không cần ghi "khớp thoại" nữa. Nếu chỉ sync không edit, hoặc edit không sync, th́ ghi rơ theo tính chất công việc người đó đă làm.

5/ Các phần mềm hỗ trợ:

1. Nên thống nhất dùng chung phần mềm làm phụ đề, tránh gây conflict phần mềm. Hiện nay, có hai phần mềm rất hữu dụng và có khả năng giải quyết được hầu hết các vấn đề về sub. Đó là Subpro phiên bản 3.2 của tác giả Wizard (người Việt) và Aegisub.

Cả hai phần mềm đều hỗ trợ Unicode, và có tutorial sưu tầm và đă chỉnh sửa bổ sung:


http://forum.hdvnbits.org/hd-cho-nguoi-moi/huong-dan-dich-va-sync-sub-bang-aegisub-va-sub-pro-3759.html

Subpro có thể dùng để dịch phụ đề hoặc sync theo timeline của sub Eng chuẩn, phát hiện và sửa lỗi overlap.
Aegisub có thể dùng để sync theo sóng âm thanh của phần audio demux từ phim, hoặc để convert từ .srt sang .ass hay ngược lại.

2. Từ điển nên sử dụng: Babylon phiên bản 8.0
Link download: http://hdvnbits.org/babylon_pro_8_0_9_r4_the_best_dictionary_t590.html

3. Để đổi bảng mă từ unicode sang windows cp1258 (dùng cho Subtitle Workshop), có thể sử dụng tool sau:
http://www.mediafire.com/?qdutzqc39t5zo0v
C̣n để chuyển ngược lại, ta có thể dùng Subpro v3.2 :)

mp3sony
03-27-2012, 02:08 PM
thêm hướng dẫn làm phụ đề bằng Subtitle Workshop do Mp3sony thực hiện:


Hướng dẫn làm phụ đề (http://568b73ee.linkbucks.com/)

Ấu dè :th_125:

cuongbienhoa
05-09-2012, 08:04 PM
Các bác ḿnh hỏi,
Trong các kênh phim như HBO, StarMovie... ḿnh thấy phần phụ đề được chỉnh cao lên, dịch qua trái, dịch qua phải...để không đè lên hard sub.
Vậy nhờ các bác cho biết và chỉ dùm phần mềm nào để chỉnh được như vậy. Ḿnh đang dùng Subpro 3.2 nhưng không làm được

Cám ơn các bác nhiều

toptabi
05-09-2012, 08:37 PM
Các bác ḿnh hỏi,
Trong các kênh phim như HBO, StarMovie... ḿnh thấy phần phụ đề được chỉnh cao lên, dịch qua trái, dịch qua phải...để không đè lên hard sub.
Vậy nhờ các bác cho biết và chỉ dùm phần mềm nào để chỉnh được như vậy. Ḿnh đang dùng Subpro 3.2 nhưng không làm được

Cám ơn các bác nhiều

tọa độ th́ bắn thẳng aegisub thui

davidseanghia
03-26-2013, 06:20 PM
Đang dịch Argo mà có mấy đoạn bị hard sub. Ḿnh muốn chuyển phần chú giải nhảy lên nóc phụ đề th́ làm thế nào? Đang dùng Notepad.

NetWalk3r
03-26-2013, 06:32 PM
Đang dịch Argo mà có mấy đoạn bị hard sub. Ḿnh muốn chuyển phần chú giải nhảy lên nóc phụ đề th́ làm thế nào? Đang dùng Notepad.
Bác thêm {\an8} vào trước ḍng nào là ḍng đó sẽ nhảy lên trên nóc ngay :ll_71: (thấy pikeman nói trong topic The Hobbit như thế, em cũng chưa thử)

davidseanghia
03-26-2013, 07:33 PM
NetWalk3r: làm không được. :(

MisterT.91
03-26-2013, 07:43 PM
Sài aegisub ư bác Nghĩa, biên tập tẹt ga, vào style manager là chỉnh dc ngay thôi.

NetWalk3r
03-26-2013, 09:28 PM
NetWalk3r: làm không được. :(
Bác làm đúng cấu trúc này chưa?

xx:xx:xx,xxx --> yy:yy:yy,yyy
{\an8}Sub abc xyz

Edit: Xem lại đoạn chat trên chatbox rồi, vậy th́ chịu. Chắc tùy tŕnh xem mới hiện được.

Sangeras
03-26-2013, 09:37 PM
davidseanghia: Cái này cách của Ku net là sai đó. Em chỉ cho bác 1 cách.
Em có dùng cách đổi vị trí này ở trong phim carlos lưu trên Subscene ấy. Bác có thể vào ṃ mấy ḍng đầu, tuy nhiên thông số bác phải ṃ dần để xác định vị trí ḿnh muốn. Cứ mở sub ra bác sẽ rơ. Thân

NetWalk3r
03-26-2013, 10:00 PM
Cái này cách của Ku net là sai đó.

Ku cái bu ấy

davidseanghia
03-27-2013, 10:25 AM
Sangeras: đă t́m ra cách chỉnh nhưng nó lại ảnh hưởng đến tất cả các ḍng kể từ sau ḍng đó. Chú có cách nào để nó chỉ có tác dụng trong một ḍng cụ thể không?

Sangeras
03-27-2013, 11:23 AM
Khổ quá. Thế này nhé. Bác cho code này vào đầu mỗi line cần chỉnh vị trí {\pos(190,210)}

Mấy số kia bác phải chỉnh lại tư đi. Cái trên là chiều dọc, cái dưới là chiều ngang. Bác đổi số sao cho phù hợp là được

davidseanghia
03-27-2013, 12:04 PM
Khổ quá. Thế này nhé. Bác cho code này vào đầu mỗi line cần chỉnh vị trí {\pos(190,210)}

Mấy số kia bác phải chỉnh lại tư đi. Cái trên là chiều dọc, cái dưới là chiều ngang. Bác đổi số sao cho phù hợp là được
Khổ quá, hai con số đó th́ anh hiểu rồi. Nhưng khi cho code đó vào ḍng thứ 200 th́ nó ảnh hưởng luôn từ ḍng 200 cho đến hết sub. :(

phongtinh
03-27-2013, 12:10 PM
Bác làm đúng cấu trúc này chưa?

xx:xx:xx,xxx --> yy:yy:yy,yyy
{\an8}Sub abc xyz

Edit: Xem lại đoạn chat trên chatbox rồi, vậy th́ chịu. Chắc tùy tŕnh xem mới hiện được.

Mới nghịch thử th́ KMPlayer không bay lên nóc nhưng thằng Media Player Classic th́ bay lên :))

phongtinh
03-27-2013, 12:23 PM
Khổ quá. Thế này nhé. Bác cho code này vào đầu mỗi line cần chỉnh vị trí {\pos(190,210)}

Mấy số kia bác phải chỉnh lại tư đi. Cái trên là chiều dọc, cái dưới là chiều ngang. Bác đổi số sao cho phù hợp là được

Thằng KMPlayer cũng không nhảy theo vị trí đă set nhưng thằng Media Classic Player nhảy đúng vị trí đă set và chỉ có ảnh hưởng ḍng nào để code, những ḍng khác th́ không bị ảnh hưởng. Như vậy có thể nói là do tŕnh xem phim.

Sangeras
03-27-2013, 12:46 PM
tức là bác đang xem bằng kmplayer rồi. Thằng đó cùi bắp lắm.

Vinh_Nguyen
03-27-2013, 12:57 PM
Xem HD bằng máy tính th́ cứ MPC mà chiến thôi :th_69:

altamodano
03-27-2013, 01:50 PM
Bây giờ mà c̣n xem phim bằng srt th́ quá cùi. Hay nói cách khác, đó chỉ là cách "ăn sổi". Làm sub bằng Aegisub đi thôi. Srt chỉ là dành cho công cụ chỉnh sửa, check và biên tập, nói chung tất cả trừ xem với phim.

davidseanghia
03-27-2013, 02:54 PM
Sau một hồi ṃ tới ṃ lui, ṃ tùm lum th́ cũng đă thành công. :))
Đổi tên phim và tên phụ đề cho khác nhau, mở MPC, load phụ đề th́ mọi thứ chạy êm như lụa. Suy đi nghĩ lại th́ do tŕnh của ḿnh cùi bắp. :v
Chân thành cám ơn các bác đă tận t́nh hướng dẫn.

saiyounara
09-18-2013, 06:20 AM
http://i955.photobucket.com/albums/ae37/anhpro183/oie_1710561hWR4J4YB.gif chuẩn

tienxitrum
10-11-2013, 01:48 PM
upload phụ đề chỗ nào vậy ta

Lawliet
10-11-2013, 01:56 PM
Subscene thẳng tiến nhé. C̣n muốn up lên index PDV th́ chỉ có trans chính thức trở lên thôi.

mad_love
05-25-2014, 10:37 AM
Ḿnh xin góp ư với 1 số dịch giả PĐV, có nhiều từ lóng trong phim các bạn dịch sát nghĩa quá, VD như "Đ.. con mẹ" (ḿnh thay bằng ...) hay "thằng lo..." v.v... dẫu biết rằng Tiếng Anh là thế nhưng:

Chúng ta là người trẻ, thế hệ 7x, 8x, 9x nếu đọc những câu chửi đó nhiều lần thậm chí thấy cũng hơi khó, đây xem phim cùng gia đ́nh, trẻ em độ tuổi đă biết đọc th́ vô h́nh chung là không nên cho lắm.

Nên chăng thay các từ đó bằng: "Thằng lợn, thằng đểu" hay 1 số phim bựa bựa th́ "Đoạch, đệch" thay vào những từ trên là đủ ngữ cảnh rồi :)

Cám ơn và chúc các bạn dịch tốt, vui vẻ :D

rogerfox
06-23-2014, 10:15 PM
Ḿnh xin góp ư với 1 số dịch giả PĐV, có nhiều từ lóng trong phim các bạn dịch sát nghĩa quá, VD như "Đ.. con mẹ" (ḿnh thay bằng ...) hay "thằng lo..." v.v... dẫu biết rằng Tiếng Anh là thế nhưng:

Chúng ta là người trẻ, thế hệ 7x, 8x, 9x nếu đọc những câu chửi đó nhiều lần thậm chí thấy cũng hơi khó, đây xem phim cùng gia đ́nh, trẻ em độ tuổi đă biết đọc th́ vô h́nh chung là không nên cho lắm.

Nên chăng thay các từ đó bằng: "Thằng lợn, thằng đểu" hay 1 số phim bựa bựa th́ "Đoạch, đệch" thay vào những từ trên là đủ ngữ cảnh rồi :)

Cám ơn và chúc các bạn dịch tốt, vui vẻ :D

bạn ạ, nếu đă cho trẻ em mới chỉ biết đọc xem th́ nên cho xem những loại phim như Frozen, hay How to train your dragon... đảm bảo 100% không bao giờ có một từ Đ... nào cả, với lại phim bạn đă xem cùng gia đ́nh th́ nên lựa thể loại nhẹ nhàng, hoặc bom tấn hành động, chứ thậm chí ḿnh từng dịch những phim như Margin call, rơ ràng trong phim toàn dân học thức, ca vét giày mũ bóng lộn, nhưng cứ động một tí là fuck... mother các kiểu :v liên tục, th́ dịch hoài một từ đệch nhiều rất chán :( thế nên có một số phim bạn có muốn cũng đừng nên cho gia đ́nh xem, kể cả là chia sẻ sở thích :)

angel_of_dead
06-23-2014, 10:44 PM
Ḿnh xin góp ư với 1 số dịch giả PĐV, có nhiều từ lóng trong phim các bạn dịch sát nghĩa quá, VD như "Đ.. con mẹ" (ḿnh thay bằng ...) hay "thằng lo..." v.v... dẫu biết rằng Tiếng Anh là thế nhưng:

Chúng ta là người trẻ, thế hệ 7x, 8x, 9x nếu đọc những câu chửi đó nhiều lần thậm chí thấy cũng hơi khó, đây xem phim cùng gia đ́nh, trẻ em độ tuổi đă biết đọc th́ vô h́nh chung là không nên cho lắm.

Nên chăng thay các từ đó bằng: "Thằng lợn, thằng đểu" hay 1 số phim bựa bựa th́ "Đoạch, đệch" thay vào những từ trên là đủ ngữ cảnh rồi :)

Cám ơn và chúc các bạn dịch tốt, vui vẻ :D
Xin ghi nhận ư kiến đóng góp của bạn.
Nhưng bạn cũng nên chú ư độ tuổi giới hạn của film đó chứ. Trên IMDb lúc nào cũng có MPAA đó bạn. Bạn tham khảo thêm :D
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_ph im_c%E1%BB%A7a_MPAA

rogerfox
06-23-2014, 10:54 PM
Xin ghi nhận ư kiến đóng góp của bạn.
Nhưng bạn cũng nên chú ư đội tuổi giới hạn của film đó chứ. Trên IMDb lúc nào cũng có MPAA đó bạn. Bạn tham khảo thêm :D
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_ph im_c%E1%BB%A7a_MPAA

giờ ḿnh mới biết cái này :v

angel_of_dead
06-23-2014, 11:54 PM
giờ ḿnh mới biết cái này :v
Bác đùa em à, vậy trước nay xem film cứ vô tội vạ vậy sao :v

vudinhlong
11-30-2014, 06:58 PM
bác nào có thể cho e xin effect của Aegisub ko, trên mạng toàn dành cho karaoke ko hà

Heokuz
11-30-2014, 07:15 PM
upload phụ đề chỗ nào vậy ta
Chả hiểu sao không nhịn được cười khi đọc cái cmt này! :D

rogerfox
11-30-2014, 09:08 PM
Chả hiểu sao không nhịn được cười khi đọc cái cmt này! :D

lúc đầu mới vào forum cũng chả biết cái này :v chơi liều và giờ ra thế này :v

VNsT
09-24-2016, 02:02 AM
Bác đùa em à, vậy trước nay xem film cứ vô tội vạ vậy sao :v

Theo tôi nghĩ VN không có luật đó, cho nên hơi khó, nhiều bạn chỉ biết xem phim mà ít chú ư về phân loại phim bên Mỹ, cứ thấy có phim là coi.

Nếu được tôi có đề nghị là mỗi sub nên ghi thêm note phía trước.

Thí dụ: Rate.tên phim................ (tùy các bạn - Tôi cũng sẽ làm từ những phim sau, nếu có ghi chú như thế th́ tha hồ mà dịch:)) (chứ xưa nay v́ chuyện này nên tôi cẩn thận trong phần chuyển ngữ của tôi).

Th́ chắc là dể cho người xem chú ư hơn.

Cách phân loại phim tại Mỹ.

http://movierehab.com/wp-content/uploads/2014/03/MPAA-709x1024.jpg

- G = Dành cho mọi lứa tuổi.
- PG = Phim cần có phụ huynh coi chung và giải thích cho trẻ hiểu.
- PG-13 = Phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi, trên 13 tuổi phải có phụ huynh hướng dẩn cho lứa tuổi trưởng thành. (Đa số là phim bộ của Mỹ).
- R = Phim có những cảnh, ngôn từ liên quan đến t́nh dục, cần phụ huynh coi trước nội dung và giải thích. (đa số những phim loại này thường là bạo động và chửi thề nhiều).
- NC-17 = Phim cấm người dưới 17 tuổi.

Thân.

Vinh_Nguyen
09-24-2016, 07:41 AM
Bác VNsT chắc dân gốc Nam bộ nên gơ sai lung tung dấu hỏi và dấu ngă. Mời bác trwng_tamphong vào nhận đồng môn ;))

thainhi_vn
09-24-2016, 10:23 AM
Theo tôi nghĩ VN không có luật đó, cho nên hơi khó, nhiều bạn chỉ biết xem phim mà ít chú ư về phân loại phim bên Mỹ, cứ thấy có phim là coi.

Nếu được tôi có đề nghị là mỗi sub nên ghi thêm note phía trước.

Thí dụ: Rate.tên phim................ (tùy các bạn - Tôi cũng sẽ làm từ những phim sau, nếu có ghi chú như thế th́ tha hồ mà dịch:)) (chứ xưa nay v́ chuyện này nên tôi cẩn thận trong phần chuyển ngữ của tôi).

Th́ chắc là dể cho người xem chú ư hơn.

Cách phân loại phim tại Mỹ.

- G = Dành cho mọi lứa tuổi.
- PG = Phim cần có phụ huynh coi chung và giải thích cho trẻ hiểu.
- PG-13 = Phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi, trên 13 tuổi phải có phụ huynh hướng dẩn cho lứa tuổi trưởng thành. (Đa số là phim bộ của Mỹ).
- R = Phim có những cảnh, ngôn từ liên quan đến t́nh dục, cần phụ huynh coi trước nội dung và giải thích. (đa số những phim loại này thường là bạo động và chửi thề nhiều).
- NC-17 = Phim cấm người dưới 17 tuổi.

Thân.

Tôi ủng hộ phân loại kiểu Mỹ. Phân loại theo đối tượng rơ ràng.


Bác VNsT chắc dân gốc Nam bộ nên gơ sai lung tung dấu hỏi và dấu ngă. Mời bác trwng_tamphong vào nhận đồng môn ;))

Đụng chạm à nha. Đây Nam Bộ gốc nè! ;)

VNsT
09-24-2016, 12:07 PM
Bác VNsT chắc dân gốc Nam bộ nên gơ sai lung tung dấu hỏi và dấu ngă. Mời bác trwng_tamphong vào nhận đồng môn ;))

Chính hiệu con nai vàng :)) sửa hoài mà vẫn bị hoài :)

wwwaaa
01-06-2017, 08:35 PM
Nên ngắt câu xuống ḍng vừa đủ độ dài tối đa, ko nên dài quá khó đọc. Mở sub bằng notepad, chỉnh xuống hàng cho sub dài tối đa bằng time line là chuẩn