PDA

View Full Version : Phim tài liệu 1. [XONG] National Geographic - Taboo: Beauty
 2. [XONG] Steve Jobs: One Last Thing (2011)
 3. [XONG] Inside Job (2010) - Documentary
 4. [DỪNG DỊCH] [PDV] Masterchef (US) - Season 3 - Cập nhật Film và Sub tập 4 (Trang 1)
 5. Transformers Prime - Season 2 [xin phép tiếp tục ...]
 6. [PDV] [ĐANG DỊCH] The Voice (US) - Season 3
 7. [YÊU CẦU] Amazing Ocean (2012). Đang hot
 8. [YÊU CẦU] Nhờ dịch giùm ḿnh film học thuật về kiến trúc.
 9. [XONG] How the Universe Works: Season 2, Episode 1 - The Furnances of life (11 Jul. 2012)
 10. BBC Africa 2013
 11. [ĐĂ NHẬN] BBC AFRICA 2013
 12. [XONG] How The Universe Works: Season 2, episode 2 - The Winds of Creation
 13. [XONG] National Geographic Riddles of the Bible - Xin được Donate đóng góp cho PDV
 14. [YÊU CẦU] Tuyển người dịch phim tài liệu
 15. [XONG] DPRK: The Land Of Whispers (North Korea Travel Documentary) (2013)
 16. [XONG] How The Universe Works: Season 2, Episode 4 - The Cosmic Firestorms
 17. [YÊU CẦU] NHỜ Dịch phim về quá tŕnh làm phim (filmmaking)
 18. [YÊU CẦU] [nhờ vả] nhờ các anh dịch dùm e bộ doc
 19. [Đang dịch] Man vs Wild - Discovery (TV Series 2006)
 20. Living Landscapes HD - The Four Seasons Blu-ray rip 1080p
 21. [YÊU CẦU] [ Nhờ vả]
 22. [YÊU CẦU] [Tài liệu Chiến Tranh WW2] Secrets of World War II 1998 - IMDb 8.0 -
 23. [XONG] America Revealed
 24. [YÊU CẦU] Life in a day - National Geographic
 25. Collection BBC History of World War II - 10 bộ phim - 37 Episodes - Dịch phụ đề nhân70 năm Thế Chiến II 1945-2015
 26. [ĐĂ NHẬN] How to Make Money Selling Drugs (2012)
 27. [YÊU CẦU] Nhờ PDV dịch giúp Acland Atlast
 28. [YÊU CẦU] Ở xa Việt Nam
 29. [Tuyển nhóm dịch] Man vs Wild
 30. [YÊU CẦU] Nhờ làm phụ để Clip dạy bowling ( tiếng Hàn )
 31. [XONG] The Class of 92 (2013)
 32. [NHỜ QC] Tim người dịch và làm phụ đề 1 số phim khoa học tại Hà Nội
 33. [YÊU CẦU] Nhờ dịch phim về Ngôn Ngữ Cơ Thể
 34. [NHỜ QC] Nhờ dịch sub của phim: Avatar.Featurette:Creating.the.World.of.Pandora.10 80P.H264.AAC2.0
 35. Cosmos: A SpaceTime Odyssey (2014)
 36. [YÊU CẦU] Dịch các video tutorial
 37. [XONG] BBC Wild Arabia (2013)
 38. [YÊU CẦU] North America (2013)
 39. [YÊU CẦU] PBS Nature - Cuba The Accidental Eden 2010
 40. [XONG] Daughter From Danang
 41. [YÊU CẦU] BBC Natural World - France: The Wild Side (2014)
 42. [YÊU CẦU] Flight 370: The Missing Links
 43. [YÊU CẦU] Steve Jobs and Bill Gates Together in 2007 at D5
 44. [XONG] Blackfish (2013) - Hắc Ngư
 45. [YÊU CẦU] Close-Up (Abbas Kiarostami, 1990) - Cận Cảnh
 46. [XONG] Pina (Wim Wenders, 2011)
 47. [YÊU CẦU] Nhờ dịch Buffett & Gates Go Back to School ( Có sub Eng)
 48. [YÊU CẦU] Nhờ các bạn dịch hộ Subviet phim HEY BARTENDER 2013
 49. [XONG] Bears (2014) - Gấu
 50. [YÊU CẦU] Nhờ dịch phim tài liệu A bite of china (2012) tập 5 6 7
 51. [ĐĂ NHẬN] Brain Games (All Seasons) | Tṛ chơi cho Bộ năo
 52. [YÊU CẦU] Nhờ dịch: Discovery-Equator (2005) - Thiên Nhiên Vùng Xích Đạo
 53. [XONG] Manny The Movie - Phim tài liệu
 54. [XONG] J.K. Rowling - A Year In The Life (2007)
 55. [YÊU CẦU] How the Universe Works Season 3 (2014)
 56. [PDV] LAST DAYS IN VIETNAM
 57. [XONG] KIMJONGILIA - HOA KIM CHÍNH NHẬT (2009)
 58. Mời hợp tác dự án Strip the Cosmos - Khai sáng Vũ trụ
 59. [XONG] Turtle: The Incredible Journey (2009)
 60. [YÊU CẦU] nhờ dịch Street Food Around The World - Haifa
 61. [XONG] BBC Planet Earth 2006 - imdb 9.5/10
 62. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - A Bite of China - Season 2
 63. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - Film tài liệu về thôi miên, dự đoán tương lai Deception with Keith Barry
 64. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - A Bite Of China: Celebrating the Chinese New Year
 65. [NHỜ QC] Apollo 11 (2019)