PDA

View Full Version : Phim tài liệu 1. [XONG] Steve Jobs: One Last Thing (2011)
 2. [XONG] Inside Job (2010) - Documentary
 3. [DỪNG DỊCH] [PDV] Masterchef (US) - Season 3 - Cập nhật Film và Sub tập 4 (Trang 1)
 4. Transformers Prime - Season 2 [xin phép tiếp tục ...]
 5. [PDV] [ĐANG DỊCH] The Voice (US) - Season 3
 6. [YÊU CẦU] Amazing Ocean (2012). Đang hot
 7. [YÊU CẦU] Nhờ dịch giùm ḿnh film học thuật về kiến trúc.
 8. [XONG] How the Universe Works: Season 2, Episode 1 - The Furnances of life (11 Jul. 2012)
 9. BBC Africa 2013
 10. [ĐĂ NHẬN] BBC AFRICA 2013
 11. [XONG] How The Universe Works: Season 2, episode 2 - The Winds of Creation
 12. [XONG] National Geographic Riddles of the Bible - Xin được Donate đóng góp cho PDV
 13. [YÊU CẦU] Tuyển người dịch phim tài liệu
 14. [XONG] DPRK: The Land Of Whispers (North Korea Travel Documentary) (2013)
 15. [XONG] How The Universe Works: Season 2, Episode 4 - The Cosmic Firestorms
 16. [YÊU CẦU] NHỜ Dịch phim về quá tŕnh làm phim (filmmaking)
 17. [YÊU CẦU] [nhờ vả] nhờ các anh dịch dùm e bộ doc
 18. [Đang dịch] Man vs Wild - Discovery (TV Series 2006)
 19. Living Landscapes HD - The Four Seasons Blu-ray rip 1080p
 20. [YÊU CẦU] [ Nhờ vả]
 21. [YÊU CẦU] [Tài liệu Chiến Tranh WW2] Secrets of World War II 1998 - IMDb 8.0 -
 22. [XONG] America Revealed
 23. [YÊU CẦU] Life in a day - National Geographic
 24. Collection BBC History of World War II - 10 bộ phim - 37 Episodes - Dịch phụ đề nhân70 năm Thế Chiến II 1945-2015
 25. [ĐĂ NHẬN] How to Make Money Selling Drugs (2012)
 26. [YÊU CẦU] Nhờ PDV dịch giúp Acland Atlast
 27. [YÊU CẦU] Ở xa Việt Nam
 28. [Tuyển nhóm dịch] Man vs Wild
 29. [YÊU CẦU] Nhờ làm phụ để Clip dạy bowling ( tiếng Hàn )
 30. [XONG] The Class of 92 (2013)
 31. [NHỜ QC] Tim người dịch và làm phụ đề 1 số phim khoa học tại Hà Nội
 32. [YÊU CẦU] Nhờ dịch phim về Ngôn Ngữ Cơ Thể
 33. [NHỜ QC] Nhờ dịch sub của phim: Avatar.Featurette:Creating.the.World.of.Pandora.10 80P.H264.AAC2.0
 34. Cosmos: A SpaceTime Odyssey (2014)
 35. [YÊU CẦU] Dịch các video tutorial
 36. [XONG] BBC Wild Arabia (2013)
 37. [YÊU CẦU] North America (2013)
 38. [YÊU CẦU] PBS Nature - Cuba The Accidental Eden 2010
 39. [XONG] Daughter From Danang
 40. [YÊU CẦU] BBC Natural World - France: The Wild Side (2014)
 41. [YÊU CẦU] Flight 370: The Missing Links
 42. [YÊU CẦU] Steve Jobs and Bill Gates Together in 2007 at D5
 43. [XONG] Blackfish (2013) - Hắc Ngư
 44. [YÊU CẦU] Close-Up (Abbas Kiarostami, 1990) - Cận Cảnh
 45. [XONG] Pina (Wim Wenders, 2011)
 46. [YÊU CẦU] Nhờ dịch Buffett & Gates Go Back to School ( Có sub Eng)
 47. [YÊU CẦU] Nhờ các bạn dịch hộ Subviet phim HEY BARTENDER 2013
 48. [XONG] Bears (2014) - Gấu
 49. [YÊU CẦU] Nhờ dịch phim tài liệu A bite of china (2012) tập 5 6 7
 50. [ĐĂ NHẬN] Brain Games (All Seasons) | Tṛ chơi cho Bộ năo
 51. [YÊU CẦU] Nhờ dịch: Discovery-Equator (2005) - Thiên Nhiên Vùng Xích Đạo
 52. [XONG] Manny The Movie - Phim tài liệu
 53. [XONG] J.K. Rowling - A Year In The Life (2007)
 54. [YÊU CẦU] How the Universe Works Season 3 (2014)
 55. [PDV] LAST DAYS IN VIETNAM
 56. [XONG] KIMJONGILIA - HOA KIM CHÍNH NHẬT (2009)
 57. Mời hợp tác dự án Strip the Cosmos - Khai sáng Vũ trụ
 58. [XONG] Turtle: The Incredible Journey (2009)
 59. [YÊU CẦU] nhờ dịch Street Food Around The World - Haifa
 60. [XONG] BBC Planet Earth 2006 - imdb 9.5/10
 61. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - A Bite of China - Season 2
 62. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - Film tài liệu về thôi miên, dự đoán tương lai Deception with Keith Barry
 63. [YÊU CẦU] Nhờ Dịch - A Bite Of China: Celebrating the Chinese New Year
 64. [NHỜ QC] Apollo 11 (2019)